Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''Introducere în intravilan pentru realizare locuință unifamilială'' Baia Mare, str. Miron Costin FN

21 Februarie, 2024

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic "Introducere în intravilan pentru realizare locuință unifamilială”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin FN.

Publicăm azi 21.02.2024 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

Data anunţului: 21.02.2024

                           PROPUNERE

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE

 

Planul Urbanistic Zonal pentru ”Introducere în intravilan pentru realizare locuință unifamilială” generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Miron Costin, fn

 

Iniţiatori:

Persoane Fizice

 

Elaborator:

AGORAPOLIS S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal ”Introducere în intravilan pentru realizare locuință unifamilială” generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Miron Costin, fn.

Terenul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z, este situat în extravilanul municipiului Baia Mare fiind delimitat in partea de Nord, Est și Sud de parcele aflate in proprietate privată, iar in partea de Vest cu un drum de acces

Suprafaţa totală a zonei de studiu este de 2909 mp
Funcțiunea propusă:
Li-zona locuințelor individuale

   • POT maxim= 35%
   • CUT maxim= 1,05 mp Adc / mp teren
   • Regim de înălţime maxim va fi D+P+1E,
   • H maxim =10 m
   • G.O.= 70 %
   • Sp.V.= 30 % 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 21.02.2024 - 06.03.2024 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/

Dezbaterea publică va avea loc în Sala Europa la sediul Primăriei Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr.37, la data de 01.03.2024, ora 13:00 .

 

Se incarca...