Consultare asupra propunerilor preliminare pentru Plan Urbanistic Zonal ''CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE'' generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163

18 Februarie, 2022

MUNICIPIUL BAIA MARE

 
 
Str. Gheorghe Şincai 37
Fax: +40 262 212 332 
430311, Baia Mare, România   Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro

ANUNȚ
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE" generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163.

Publicăm azi 18.02.2022 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor:
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
Data anunţului: 18.02.2022
  PROPUNERE
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
Plan Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE HIPERMARKET
KAUFLAND SI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163
 
 
Iniţiator:
S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
 
 
Elaborator:
SC STUDIO AXIA SRL
 
 
 
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE" generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 163.
Zona de studiu este adiacentă străzilor Vasile Lucaciu și 8 Martie și este delimitată la nord de râul Săsar, la vest de proprietate privată servicii, la est de str. 8 Martie și la sud de str. Vasile Lucaciu.
Suprafața totală a zonei de studiu este de aproximativ 19292 mp.
Funcțiunea propusă:
Hipermarket KAUFLAND si constructii anexe, amenajări exterioare incintă, amenajări accese rutiere si pietonale din drumuri publice, împrejmuire teren; elemente publicitare.
Indicatori urbanistici propuşi:
   • P.O.T. maxim propus = 50%
   • G.O. maxim propus = 85%
   • Zona verde propusă = 15%
   • C.U.T. maxim propus =1
Regim de înălţime maxim propus
• RH maxim = P+E, H maxim la cornişă = 12,0m. 
Amplasarea clădirilor
Clădirile se vor retrage de la aliniament înspre strada Vasile Lucaciu cu o distanţă de minim 38,0 m.
Retragerea față de limita laterală vest a parcelei va fi de minim 4.0 m.
Clădirea se va retrage față de limita posterioară spre râul Săsar cu minim 4.0m.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 18.02.2022 – 04.03.2022 asupra documentelor disponibile pe site ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Observațiile publicului interesat vor fi trimise electronic la următoarea adresa de mail: urbanism@baiamare.ro Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 
Dezbaterea publică va avea loc în data de 3.03.2022, ora 15:00 în SALA EUROPA la sediul Primariei Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 37.
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...