Consultare asupra elaborării propunerilor preliminare PUZ - Extindere intravilan pentru amenajare parc agrement - generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Barajului, fn. Iniţiator: S.C. TITANIUM BM S.R.L.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Extindere intravilan pentru amenajare parc agrement”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Barajului, fn.

Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 26, în zilele de luni, între orele 12-14, miercuri, între orele 9-12 și joi între orele 13-15.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Şef Serviciu Dezvoltare Urbană, telefon 0262 211001/182.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...