Consultare asupra elaborării propunerilor preliminare PUD pentru - Construire 5 case, împrejmuire - generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin nr. 21. Iniţiator: S.C. BALFAT TRANS S.R.L.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism, Planul Urbanistic de Detaliu pentru “Construire 5 case, împrejmuire” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin nr. 21.

Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 09.03.2018 – 26.03.2018 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 26, în zilele de luni, între orele 13:00- 15:30, miercuri, între orele 8:00-11:00 și joi, între orele 13:00-16:00.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris la adresa celor interesaţi până la data de 30.03.2018.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Şef Serviciu Dezvoltare Urbană, telefon 0262 211001/182.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...