Comunicat privind şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 7 decembrie 2018, ora 13:00

C O M U N I C A T

Potrivit dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 1608/04 decembrie 2018, emisă în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 şi art. 115, alin.1, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare va avea loc vineri, 7 decembrie 2018, ora 13:00, în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Baia Mare, potrivit art. 39, alin. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este următoarea:

Proiecte de hotărâri privind administrarea bugetului local, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Ordinea de zi, cuprinzând proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local, se poate consulta pe site-ul www.baiamare.ro, începând cu data de 6 decembrie 2018.


Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare
Descarcă fișiere atașate Descarcă comunicatul
Se incarca...