Comunicat privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în data de 11 iulie 2019, ora 14:00


C O M U N I C A T

Potrivit dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 978/05 iulie 2019, emisă în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 şi art. 115, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare va avea loc joi, 11 iulie 2019, ora 14:00, în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Baia Mare, potrivit art. 39, alin. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este următoarea:

• Proiecte de hotărâri privind administrarea bugetului local, asistenţă socială, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Ordinea de zi, cuprinzând proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local, se poate consulta pe site-ul www.baiamare.ro, începând cu data de 10 iulie 2019.


Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare
Descarcă fișiere atașate Descarcă comunicatul
Se incarca...