Comunicat privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în data de 12.06.2019, ora 10:00

C O M U N I C A T

Potrivit dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 833 din 11 iunie 2019, emisă în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 şi art. 115, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare va avea loc miercuri, 12 iunie 2019, ora 10:00, în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Baia Mare potrivit art. 39, alin. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este următoarea:

• Proiecte de hotărâri privind administrarea bugetului local, administrarea fondurilor europene.

Ordinea de zi ce urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local, se poate consulta pe site-ul www.baiamare.ro, începând cu data de 12 iunie 2019.
Descarcă fișiere atașate Descarcă comunicatul de ședință
Se incarca...