Comunicat de presă: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ FINALIZATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ''ALEXANDRU IVASIUC''

05 Februarie, 2024

Comunicat de presă 

Data 01.11.2023

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ FINALIZATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IVASIUC”

 
Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Baia Mare, în calitate de beneficiar, a finalizat lucrările în cadrul proiectului de reabilitare termică „Creşterea performanţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Şcoala gimnazială Alexandru Ivasiuc”, str. Bucovinei nr. 9, Cod SMIS: 110404.
 
Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1.B “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor/ Operațiunea B: Clădiri Publice”, program implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului, ce monitorizează implementarea proiectului.
 
Obiectivul general al proiectului: creşterea eficienţei energetice prin îmbunataţirea infrastructurii în Şcoala Gimnaziala Al. Ivasiuc din Baia Mare, prin lucrari de reabilitare termica si utilizarea energiei din surse regenerabile, având ca efect gestionarea inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2 și, totodată, îmbunătăţirea aspectului urbanistic. Prin proiect, s-a realizat creșterea eficienței energetice (implicit îmbunătățirea încadrării energetice) a unității de invățământ prin anveloparea termică a acesteia, modernizarea instalației de iluminat și a celei de distribuție a agentului termic pentru incălzire și apă caldă.
 
Lucrările de bază executate au constat în reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; lucrări de reabilitare a instalației de iluminat; lucrări conexe realizate odată cu implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii; s-au amenajat grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități, un lift P+2, s-a montat tavan casetat în toate sălile de clasă, de asemenea, s-a înlocuit învelitoarea de pe acoperiș.
 
Rezultatele proiectului:
- Clădire cu aria utilă a spațiului condiționat de 1923,77 mp, reabilitată energetic și cu certificat de performanța energetică emis;
- Valoarea consumului total anual specific de energie pentru încălzire scăzut, după cum reiese și din certificatul de performanță energetică;
- Economie anuală de energie;
- Reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Impactul proiectului la nivel local și regional, prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, este marcat prin faptul că se vor utiliza surse de energie regenerabilă mai curate, cu emisii reduse de carbon și eficiente, din punct de vedere comercial, prin realizarea lucrărilor și dotărilor specifice realizate. De asemenea, s-a realizat optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin executarea lucrărilor de reabilitare termică (lucrări menite să elimine reparațiile curente, pentru o lungă perioadă de timp, și să conducă la reducerea cheltuielilor cu utilităţile aferente clădirii). S-a asigurat susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și s-au creat noi locuri de muncă. pe perioada de derulare a intervenției.
 
Valoarea totală a proiectului: 4.878.640,65 lei
 
Valoarea totală eligibilă: 2.726.139,48 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.317.218,56 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 354.398,13 lei.
 
Durata de implementare a proiectului: noiembrie 2014 (proiectare inițială) – octombrie 2023 (finalizare contract finanțare)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro
 
 
 
 
Se incarca...