Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către A. P. M. Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ''CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE PRIN EXTINDREA ȘI CREAREA BENZILOR DEDICATE TRANSPORTULUI ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE'', propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Dragoș Vodă, bd. Independenței, bd. București, zona Dacia Service – Pod peste râul Săsar

MUNICIPIUL BAIA MARE, titular al proiectului “PROIECT INTEGRAT 4.1.E „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE PRIN EXTINDREA ȘI CREAREA BENZILOR DEDICATE TRANSPORTULUI ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Dragoș Vodă, bd. Independenței, bd. București, zona Dacia Service – Pod peste râul Săsar, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni—joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.
Se incarca...