Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ''REABILITAREA SPAŢIILOR VERZI DEGRADATE ŞI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILOR RÂULUI SĂSAR'', propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare

MUNICIPIUL BAIA MARE, cu sediul în judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, titular al proiectului „REABILITAREA SPAŢIILOR VERZI DEGRADATE ŞI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILOR RÂULUI SĂSAR”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: ”nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud.Maramureş, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400,precum şi pe pagina oficială de internet a APM Maramureş la adresa:http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.

Dr.ec.Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...