Anunț privind vizarea anuală a autorizațiilor /acordurilor de funcționare pentru anul 2020

15 Ianuarie, 2020
Aducem la cunoştinţă tuturor agenţilor economici din Municipiul Baia Mare că, începând cu data de 9 ianuarie 2020 se pot depune cererile de viză a AUTORIZAȚIILOR /ACORDURILOR DE FUNCȚIONARE PENTRU ANUL 2020, conform prevederilor H.C.L. nr. 204/2017 cu modificările și completările ulterioare.
 
Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an.
 
Agenții economici vor depune la Serviciul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, o solicitare scrisă (formular tip prevăzut în Anexa 5 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. Nr. 204/2017), la care se vor anexa:
 
- Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii acordului/autorizației de funcționare şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării, emise de către autorităţile abilitate, Anexa 8 la Regulament;
- Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia privind securitatea la incendiu, conform prevederilor Legii Nr. 28/2018 (formular tip), pentru obiectivele care se supun avizării / autorizării privind securitatea la incendiu.
-Copie a actului de identitate al administratorului sau împuternicitului acestuia, semnatar al declarației pe proprie raspundere;
- Acordul/Autorizaţia de funcţionare, în original;
- Chitanţa de plată a taxei legale, în original. Taxa se poate achita la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare (str. Gheorghe Şincai nr. 37, str. Crişan nr. 2, bd. Independenţei nr. 2c).
 
Declaraţiile/fomularele tip pot fi consultate şi descărcate de pe site-ul Municipiului Baia Mare, secţiunea Activități Comerciale (www.baiamare.ro/Servicii-publice/Activitati-comerciale)
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...