Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director Executiv Direcția Investiții, Programe

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Direcția Investiții, Programe:

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director Executiv Direcția Investiții, Programe sunt:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești sau în una dintre ramurile de știință: Științe economice sau Științe juridice;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 15.02.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 04.02.2019, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195


Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
Se incarca...