Anunț privind dezbaterea publică a documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal ''Introducere teren în intravilan-construire locuințe individuale'', generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin fn

19 August, 2021
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan-construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin fn.
 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei, în perioada 19.08 - 07.09.2021, asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanism/
 
Dezbaterea publică va avea loc în Sala Millennium-M1, strada Vasile Lucaciu nr.2, la data de 03.09. 2021, ora 10:00.
 
Datele de identificare a obiectivului:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Data anunţului: 19.08.2021
  PROPUNERE
 
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
 
"Introducere teren în intravilan-construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin fn.
 
Iniţiatori:
Persoană fizică

Elaborator:
SC Studium SRL
 
 
 
Planul Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan-construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin fn.
 
Teritoriul se află în extravilanul municipiului Baia Mare, pe str Miron Costin fn.,fiind delimitat de strada Miron Costin la nord, la sud și vest de teren proprietate privata extravilan, iar la est de teren proprietate privată. Accesul în zonă se face din str. Miron Costin.
 Suprafaţa totală a zonei de studiu este de aprox. 8.125 mp
Funcțiunea propusă:
UTR L2b2:
     • POT maxim = 35%
     • CUT maxim= 0.8 mp Adc / mp teren
     • Regim de înălţime maxim = S(D)+P+M(ER), RH maxim = 8 m la cornişă
     • G.O.= 50 %
     • Sp.V.= 50 %

             
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunțul
Se incarca...