Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Achiziții

Municipiul Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcției Achiziții.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

Serviciul Achiziții Publice:
1. Inspector principal: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești sau în una dintre ramurile de știință: Științe economice sau Științe juridice, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
2. Inspector debutant: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești sau în una dintre ramurile de știință: Științe economice sau Științe juridice.

Compartimentul Concesiuni:
3. Consilier superior: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești sau în una dintre ramurile de știință: Științe economice sau Științe juridice, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 22.01.2019, ora 10:00, la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 09.01.2019, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.


Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Rezultatele concursului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu


Se incarca...