Anunț privind concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice vacante din cadrul Direcției Cheltuieli.

Primăria Municipiul Baia Mare va demara procedura de organizare şi desfăşurare a unui concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice vacante din cadrul Direcției Cheltuieli.

Director Executiv Adjunct Direcția Cheltuieli

Condiţiile specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Științe economice;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Birou Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară
- 1 post inspector superior; condiţii specifice de participare la concurs: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Științe economice și minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 07.02.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 28.01.2019 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.


Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Rezultatele concursului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu


Se incarca...