Anunț privind concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou Disciplina în Construcții

23 Iunie, 2022
ANUNŢ
privind concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou Disciplina în Construcții, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)
 
Primăria Municipiului Baia Mare va demara, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou Disciplina în Construcții, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) ID 433214.
 
Condiții de participare la concurs:
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Ramura de știință Inginerie civilă;
- să dețină minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 
Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 25.07.2022 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 23.06.2022 până la data de 12.07.2022 ora 16:00, inclusiv.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mico Roberta, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, camera 30, etaj III, telefon 0372624195, e-mail roberta.pop@baiamare.ro
 
 
Se incarca...