Anunț nr. 34468/10.09.2019 la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de dirigenție de șantier pentru investiția ''Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu'', cod SMIS 110442

Municipiul Baia Mare informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct, conform art. 43 din H.G. nr. 395/2016, din catalogul electronic serviciile menţionate mai sus şi îi invită să îşi înregistreze ofertele în SEAP, cu respectarea art. 45 din acelaşi act normativ, până la data de 23.09.2019, ora 12:00.

În catalogul produse/servicii/lucrări din SEAP va fi consultat următorul cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este 10.762,00 lei, fără TVA.

Ofertele vor fi depuse exclusiv la adresa de e-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro, în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei de care sunteţi interesat.
Ofertele depuse după termenul limită și/sau la alte adrese vor fi considerate ca fiind tardive și vor fi excluse din evaluare.


UPDATE!Atașat azi 19.09.2019 în Descarcă fișiere atașate - Răspunsul la solicitarea de Clarificari nr. 34616/19.09.2019


Se incarca...