Anunț la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect furnizare: ''Computere Portabile'' (Laptop-uri) , CPV: 30213100-6, aferente implementării proiectului Standarde pentru Baia Mare - Incluziune și integrare fără discriminare, contract POCU/18/4/1/101688

Municipiul Baia Mare informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct produsele menţionate mai sus şi îi invită să depună ofertă la achiziţia directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect furnizare: "Computere Portabile" (Laptop-uri) , CPV : 30213100 6, aferente implementării proiectului "Standarde pentru Baia Mare - incluziune şi integrare fără discriminare, contract POCU/18/4/1 /101688.

Valoarea estimată a contractului este: 23.333,28 lei fără TVA.

Ofertele se transmit în Catalogul de produse/servicii/lucrăridin SEAP până cel târziu la data de 18.05.2018, ora 12:00 cu notificarea autorităţii contractante prin transmiterea unui e-mail pe adresa: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro, în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei de care operatorii economici sunt interesaţi.

În catalogul produse/serviciillucrari din SEAP va fi consultat următorul cod CPV: 30213100-6 Computere portabile

Totodată, ofertele se vor depune şi înregistra şi la sediul autorităţii contractante, în original, la Biroul Relaţii cu Publicul, str. Gheorghe Şincai nr. 37, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430311, până la data de 18.05.2018, ora limită 12:00, cu menţiunea "Computere Portabile" (Laptop-uri) , CPV : 30213100 6, aferente implementarii proiectului "Standarde pentru Baia Mare - incluziune si integrare fara discriminare, contract POCU/18/4/1/101688.

Ofertele care nu sunt depuse atât în Catalogul de produse/serviciillucrari din SEAP cât şi în original la Biroul Relaţii cu Publicul până la data şi ora stabilite în prezentul anunţ nu vor fi luate în considerare şi vor fi respinse.

Clarificări cu privire la prezentul anunţ pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris pe e-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Se incarca...