Anunț la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ''Echipamente de curățenie'' (2 aspiratoare; 2 stergătoare cu abur;) aferente implementării proiectului Standarde pentru Baia Mare - Incluziune și integrare fără discriminare, contract de finanțare POCU/18/4/1/101688

Municipiul Baia Mare informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct produsele menţionate mai sus şi îi invită să depună ofertă la achiziţia directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ''Echipamente de curăţenie'' (2 aspiratoare; 2 stergătoare cu abur;) aferente implementării proiectului ''Standarde pentru Baia Mare - Incluziune şi integrare fără discriminare", contract de finanţare POCU/18/4/1/101688''.

Valoarea estimată a contractului este 8.333,32 lei fără TVA.

Ofertele se transmit în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP până cel târziu la data de 18.05.2018, ora 12:00 cu notificarea autorităţii contractante prin transmiterea unui e-mail pe adresa: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro, în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei de care sunteţi interesat.

În catalogul produse/servicii/lucrări din SEAP vor fi consultate următoarele coduri CPV:
39713430 - 6 Aspiratoare;
39700000 - 9 Stergator abur geam

Totodată, ofertele se vor depune şi înregistra şi la sediul autorităţii contractante, în original, la Biroul Relaţii cu Publicul, str. Gheorghe Şincai nr. 37, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430311, până la data de 18.05.2018, ora limită 12:00, cu menţiunea ''Echipamente de curăţenie'' (2 aspiratoare; 2 stergătoare cu abur;) aferente implementării proiectului ''Standarde pentru Baia Mare - Incluziune şi integrare fără discriminare'', contract de finanţare POCU/18/4/1/101688
Se incarca...