Anunț în cadrul procedurii de selecție prealabilă a patru membri în Consiliul de Administrație a R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare

În vederea elaborării Declarației de intenție, comisia de selecție pune la dispoziția candidaților Scrisoarea de așteptări privind administrarea și conducerea R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, aprobată prin H.C.L. nr. 470/2017.
Declarația de intenție se elaborează, în mod obligatoriu, de către candidații care vor fi selectați pe lista scurtă.
Regulile generale pentru redactarea declarației de intenție sunt prevăzute în Anexa 1d la H.G.R. nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Se incarca...