Anunț de participare nr. 26220/01.07.2019 – privind achiziția publică în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect ,,Servicii poștale de distribuire a corespondenței'''

Municipiul Baia Mare vă invită să depuneţi oferta la achiziţia publică in vederea atribuirii acordului-cadru avand ca obiect „ Servicii poștale de distribuire a corespondenței", coform documentației de atribuire atașate.
Se incarca...