ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de proiectare la nivel de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Implementarea sistemului ITS, e-tiketing şi modernizarea staţiilor de transport în comun în municipiul Baia Mare"

Municipiul Baia Mare informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct serviciile menţionate mai sus şi îi invită să depună ofertă la achiziţia directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de proiectare la nivel de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Implementarea sistemului ITS e-tiketing şi modernizarea staţiilor de transport în comun în municipiul Baia Mare"

Valoarea estimată a contractului este 45.000 lei, fără T.V.A.

Vor fi consultate urmatoarele coduri CPV:
- 79314000-8 - Studiu de fezabilitate;
- 71311200-3 - Servicii de consultanţă în domeniul sistemelor de transport.

Ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată la sediul autoritatii contractante, la Biroul Relaţii cu Publicul, str. Gheorghe Şincai nr. 37, Municipiul Baia Mare, cod poştal 430311, până la data de 18.06.2018 ora limită 12:00, cu menţiunea: "Servicii de proiectare la nivel de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Implementarea sistemului ITS e-tiketing şi modernizarea staţiilor de transport în comun În municipiul Baia Mare"

Totodată ofertele se transmit şi în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP până cel târziu la data de 18.06.2018, ora 12:00 cu notificarea autorităţii contractante prin transmiterea unui e-mail pe adresa serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro , în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei de care sunteţi interesat.

Ofertele care nu sunt depuse atât în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP cât şi în original la Biroul Relaţii cu Publicul până la data şi ora stabilite în prezentul anunţ, nu vor fi luate în considerare şi vor fi respinse.

Clarificări cu privire la prezentul anunţ pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris, pe e-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Se incarca...