ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ''Echipamente medicale'' (2 cântare; 2 aparate de măsurat tensiunea; 2 truse medicale; 2 aparate de măsurat glicemia;) în cadrul proiectului Standarde pentru Baia Mare - incluziune și integrare fără discriminare, contract de finanțare nr. POCU/18/4/1/101688.

Municiplul Baia Mare informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct produsele menționate mai sus și îi invită să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractutui având ca obiect : ,,Echipamente medicale" (2 cântare; 2 aparate de măsurat tensiunea; 2 truse medicale; 2 aparate de măsurat glicemia;) în cadrul proiectului Standarde pentru Baia Mare - incluziune și integrare fără discriminare",contract de finanțare nr. P0CU/18/4/1/101688

Valoarea estimată a contractului este : 7499,96 lei fără TVA.

Ofertele se transmit în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP până cel târziu la data de 18.05.2018, ora 12:00 cu notificarea autorității contractante prin transmiterea unui e-mail pe adresa serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției de care sunteți interesat.

In catalogul produse/servicii/lucrări din SEAP vor fl consultate următoarele coduri CPV:
42923200-4 Cântare;
33123100-9 Aparate de măsurat tensiunea;
33141620-2 True Medicate;
33123000-8 Aparat de măsurat glicemia.

Totodată, ofertele se vor depune și înregistra și la sediul autorității contractante, în original, la Biroul Relații cu Publicul, str. Gheorghe Șincai nr. 37, Municipiul Baia Mare, cod poștal 430311, pană la data de 18.05.2018, ora limită 12:00, cu mențiunea „Echiparnente medicale" (2 cântare; 2 aparate de măsurat tensiunea; 2 truse medicale; 2 aparate de măsurat glicemia;) în cadrul proiectului Standarde pentru Baia Mare - incluziune și integrare fără discriminare",contract de finanțare nr. P0CU/18/4/1/101688.
Se incarca...