Administraţie

A fost semnat contractul de execuţie pentru proiectul european Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan

15 Ianuarie, 2014
În prezenţa reprezentanţilor mass media, a administraţiei publice locale, a proiectanţilor şi constructorilor, primarul Cătălin Cherecheş a dat start lucrărilor din cadrul proiectului finanţat din fonduri europene, care prevăd reabilitarea şi promovarea identităţii culturale şi istorice a Pieţei Cetăţii şi a Turnului Ştefan. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013: Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”, având codul SMIS 18165. Contract de finanţare este nr. 2.171/29.08.2011.
 
Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare
„Piaţa Cetăţii este o zonă care trebuie adusă în spre folosul cetăţenilor, al comunităţii. Este un spaţiu care generează prestigiu municipiului Baia Mare, prin valenţele istorice, care pot reprezenta o importantă atracţie turistică. Putem aici şi vom prezenta elemente importante din istoria oraşului nostru. Avem Turnul Ştefan, bisericile din împrejur şi vestigiile unor biserici care au existat de-a lungul timpului. Au fost făcute cercetările arheologice şi este absolut remarcabil ce s-a descoperit. Le mulţumesc arhitecţilor pentru proiectul gândit şi pentru că au înţeles că noi dorim să scoatem la lumină şi să prezentăm lumii întregi vestigiile istorice din acest perimetru”.
 
Proiectul are ca obiectiv general punerea în valoare cultural istorică şi promovarea unui spaţiu public urban cu destinaţie preponderent istorică, culturală şi religioasă, prin modernizarea şi reabilitarea edificiilor istorice şi publice ale Pieţei Cetăţii – Turnul Ştefan şi realizarea unui Punct de Informare turistică. Valoarea totala a proiectului este de 11.695.607,30 lei, inclusiv TVA, asistenţă financiară nerambursabilă: 98 % din costurile eligibile: 6.879.854,06 lei, iar contribuţia proprie a municipiului Baia Mare în proiect: 2.594.255,30 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni, respectiv 30 august 2011 – 30 octombrie 2014
 
În această piaţă se va pune accent pe marcarea şi punerea în valoare a Bisericii Sf. Ştefan (demantelată în anul 1847) şi a Turnului Sf. Ştefan, armonizarea cu celelalte clădiri ecleziastice din zonă, conturarea unei imagini a pieţei, care să-i redea caracterul istoric şi să elimine evoluţia necontrolată a acesteia, precum şi realizarea unei construcţii adiacente turnului, cu regim de înălţime demisol, cu funcţiunea de punct de informare.
 
Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare
„La finalul proiectului, Piaţa Cetăţii ar putea să ajungă cel mai vizitat loc de către turişti, din oraşul nostru. Dorinţa mea este să finalizăm proiectul până la finalul acestui an. De astăzi pornim lucrările şi până la finalul toamnei sper să putem termina. Nu vă ascund că am un mare semn de întrebare în privinţa executării proiectului, din acest motiv, alături de arhitectul şef şi dirigintele de şantier, voi monitoriza personal, îndeaproape fiecare pas din această lucrare. Pentru că, dintre toate proiectele pe care le avem în execuţie în acest moment, strada Grănicerilor, Parcul Public Central, Centrul Multifuncţional Phoenix şi extinderea liniei de troleibuz în cartierul Vasile Alecsandri, Piaţa Cetăţii este unul dintre cele mai importante, pentru că este un proiect emblematic pentru municipiul Baia Mare. Se reabilitează şi se pune în valoare o zonă care ţine de istoria oraşului nostru”.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt conservarea şi reabilitarea Turnului Ştefan şi introducerea în circuitul turistic; marcarea şi punerea în valoare arheologică a Bisericii Sf. Ştefan (demantelată în anul 1847); reabilitarea si modernizarea Pieţei Cetăţii; promovarea turistică a Pieţei Cetăţii prin amenajarea unui Punct de Informare Turistică.
 
Proiectul îşi propune valorificarea următoarelor resurse deţinute de zonă: semnificaţia istorică a zonei; valoarea monumentelor istorice; potenţialul arheologic necercetat; valoarea urbanistică;
Calitatea mediului natural, în special prin punerea în valoare a arborilor seculari ocrotiţi; integrarea Pieţei Cetăţii în patrimoniul cultural şi istoric al zonei Oraşul Vechi (Piaţa Libertăţii, Piaţa Păcii, Muzeul de artă, Teatrul Municipal, Bastionul Măcelarilor, Muzeul de Istorie şi Arheologie); utilizarea tehnologiei informaţiei pentru conectarea obiectivului la patrimoniul regional, naţional şi european.
 
Piaţa Cetăţii se află în perimetrul centrului istoric al municipiului Baia Mare, în vecinătatea sudică a Pieţei Libertăţii şi are o suprafaţă totală de 5.233 mp. Starea actuală a pieţii este în totală contradicţie cu valoarea acesteia. Ansamblul “Turnul Ştefan” (sec. XIV), monument istoric MM–II–m–A–04436, cel mai însemnat obiectiv din oraşul medieval, compus din:
 
-          Turnul Ştefan (1347), monument istoric MM–II–m-A–04436.01
Fundaţiile bisericii gotice (1347), monument istoric MM–II–m-A–04436.02.
 
-          Biserica romano – catolică” Sfânta Treime “a fostei mănăstiri iezuite (1717-1719),
 Monument istoric MM–II–m–A–04437.01.
 
-          Imobilul din extremitatea vestică a pieţii, Casa Degenfeld (sec. XVI – XVII), monument istoric MM–II–m–B–04450.
 
-          Fundaţiile Bisericii Sf. Martin, sec. XV – descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice desfăşurate în cursul anului 2012 de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
 
-          Fundaţiile Bisericii Sf. Ecaterina, sec. XV – descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice desfăşurate în cursul anului 2012 de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
 
 
Proiectul iniţial de reabilitare a Pieţei Cetăţii a fost elaborat pe baza documentelor de arhivă şi prevedea marcarea conturului Bisericii Sfântul Ştefan, pe baza releveului din 1770, menţinerea arborilor şi gazonarea laturii nordice a pieţii. Latura sudică a fost alocată circulaţiei, derulării serviciului religios la cele două biserici aflate în cult. Aici au fost amplasate două fântâni arteziene, una pe latura estică, în vecinătatea Bisericii Sf. Treime, cea de a doua în zona mediană a pieţii.
 
În vederea reabilitării Pieţei Cetăţii, în baza contractului încheiat între Municipiul Baia Mare şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, perimetrul afectat de proiect a fost cercetat din punct de vedere arheologic, în scopul obţinerii Certificatului de descărcare arheologică, precum şi pentru verificarea corectitudinii releveului aflat în documentarul arhivistic.
 
În urma cercetărilor arheologice desfăşurate pe amplasamentul afectat de proiect au fost descoperite vestigii arheologice importante, deosebit de valoroase pentru trecutul comunităţii băimărene, respectiv o parte din fundaţiile Bisericii Sf. Ecaterina (ridicată în sec. XV şi demantelată în anul 1727), o parte din fundaţiile şi elevaţia Bisericii Sf. Martin (sec. XV, la nord de Biserica Sfânta Treime, construită de iezuiţi între anii 1717-1722, despre care documentele menţionau că s-a suprapus peste biserica medievală), şi, nu în ultimul rând, ruinele Bisericii Sf. Ştefan (sec. XIV).
 
 
Legat de ruinele Bisericii Sf. Ştefan, s-a remarcat faptul că dimensiunile identificate pe teren nu corespund cu planurile vechi existente, respectiv releveul realizat după 1770 de către Johan Caspar Husel Mauer Balliehr. Aceste descoperiri arheologice au pus într-o cu totul altă lumină cunoştinţele existente despre spaţiul central al oraşului medieval Baia Mare, crucial pentru cunoaşterea istoriei urbane.
 
Ţinând cont de aspectele menţionate mai sus, s-a impus necesitatea punerii în valoare a vestigiilor istorice descoperite şi modificarea proiectului tehnic iniţial. Proiectul tehnic modificat a fost declarat conform şi a fost acceptat oficial de către ADR-NV, fiind necesară întocmirea unui Act Adiţional la contractul de finanţare.
 
Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor identificate şi a oportunităţii oferite de sursele de finanţare disponibile. Astfel, prin proiect se ating obiectivele de a revitaliza Piaţa Cetăţii şi Turnul Ştefan, prin punerea în valoare a acestui complex arhitectonic ce reprezintă simbolul oraşului. În prezent, Piaţa Cetăţii este un nod de circulaţie pietonală oferind doar accese la clădirile care o definesc şi loc pentru derularea activităţilor religioase organizate de Biserica Romano Catolică “Sfânta Treime” şi de Biserica Ortodoxă “Sf. Nicolae”. Totodată aici se derulează evenimente culturale organizate de cele două biserici precum şi festivităţi legate de ceremonia de celebrare a căsătoriilor.
 
Lucrările de execuţie care vor fi realizate în Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan
 
 
Fiind vorba de un ansamblu declarat monument istoric de categoria A – datorită valorii sale istorice şi arhitecturale, orice intervenţie se supune rigorilor şi constrângerilor pe care le implică protejarea patrimoniului.
 
PIAŢA CETĂŢII
 
Ca şi concept pentru reabilitare, Pieţii Cetăţii va fi tratat integral ca un monument, o veritabilă scenă în care toate bisericile medievale distruse inexplicabil să reînvie şi să participe alături de celelalte două clădiri ecleziastice în cult la viaţa comunităţii.
 
Pe direcţia est-vest, piaţa va fi divizată în două zone:
Cea nordică va avea ca piesă principală Turnul alături de Biserica Sfântul Ştefan, marcată de această dată pe baza informaţiilor date de săpăturile arheologice – marcare contur şi punere în valoare vestigii arheologice. Latura sudică a pieţii, alocată manifestărilor religioase, va asigura circulaţia facilă şi confortabilă a pietonilor, persoanelor cu dizabilităţi, a bicicletelor şi cărucioarelor. Elementul principal al acestei zone o constituie punerea în valoare a celor două biserici medievale descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 2012 - Biserica Sfântul Martin şi Biserica Sfânta Ecaterina. Toate accesele în piaţă vor fi menţinute, asigurându-se de pe ambele artere de circulaţie, strada Crişan şi str. 1 Mai, accesibilitatea prin rampe. Arborii protejaţi, plantaţi aici în 1857 vor fi păstraţi atât datorită valorii acestora, cât şi datorită cadrului şi atmosferei pe care o conferă spaţiului.
 
TURNUL ŞTEFAN
 
Intervenţia propusă asupra clădirii monument istoric Turn Ştefan va urmări două aspecte: în primul rând conservarea şi restaurarea clădirii şi în al doilea rând, reabilitarea ei tehnică şi funcţională. Se va reabilita spaţiul interior al Turnului Ştefan, lucrările exterioare fiind realizate în 2006-2007. Se propune, ca pe baza expertizelor şi studiilor elaborate, să se execute lucrările de conservare şi restaurare obligatorii pentru a asigura siguranţa clădirii, însănătoşirea ei în substanţă.
 
PUNCTUL DE INFORMARE
 
În partea vestică, încadrată de rampa şi treptele de acces în piaţă este amplasat punctul de informare - grup sanitar care va asigura serviciile de ghidare a vizitatorilor zonei istorice în general şi a Turnului Ştefan şi a vestigiilor prezentate în special
 
Atât Piaţa Cetăţii, cât şi Turnul Ştefan, respectiv Punctul de Informare Turistică vor beneficia de o serie de instalaţii. Instalaţii electrice, pentru punerea în valoare a ansamblului arhitectural din Piaţa Cetăţii se va realiza un iluminat ambiental, folosind corpuri de iluminat de ultimă generaţie, cu LED-uri.
 
Pentru Piaţa Cetăţii se vor realiza: alimentarea cu energie electrică; instalaţii electrice de iluminat exterior decorativ; instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.
 
Pentru Turnul Ştefan se vor realiza: instalaţii electrice de iluminat normal şi prize; instalaţii electrice de iluminat de siguranţă; instalaţi electrice de forţă;
Instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.
 
Pentru Grup sanitar - Punct de informare muzeu, se vor realiza: instalaţii electrice de iluminat normal şi prize; instalaţii electrice de iluminat de siguranţă; instalaţii electrice de forţă; instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.
 
Vor fi amplasate instalaţii de alarmă antiefracţie; instalaţii de detecţie şi avertizare incendiu, dar şi un sistem de supraveghere video, destinat supravegherii video a zonelor celor mai circulate din Piaţa Cetăţii. Sistemul are rolul de a furniza imagini live şi de a stoca aceste imagini pe un suport electronic (HDD).
 
Instalaţii termice şi ventilare: pentru a crea un climat de confort pe perioadele reci ale anului vizitatorilor clădirii “Turnul lui Ştefan “, s-a prevăzut încălzirea unor spaţii din acesta.
 
Instalaţii de apă canal şi sanitare: alimentare cu apă cişmea, contorizare consum apă, canalizare ape pluviale, dren de protecţie.
 
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...