Comunicat privind şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data 22 mai 2017, ora 12:00

Potrivit dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 817/16 mai 2017, emisă în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 şi art. 115, alin.1, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare va avea loc luni, 22 mai 2017, ora 12:00, în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Baia Mare, potrivit art. 39 alin. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este următoarea:

• Proiecte de hotărâre privind administrarea bugetului local, asistenţă socială, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Descarcă fișiere atașate Descarcă comunicatul
Se incarca...