Anunţ de interes public - În atenţia cetățenilor care dețin în proprietate sau în folosință, terenuri agricole, păduri sau animale pe raza unității administrativ teritoriale a Municipiului Baia Mare

În conformitate cu prevederile art. 11 și art. 15 din O.G. nr. 28/2008, privind registru agricol, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință cetățenilor Municipiului Baia Mare, care dețin în proprietate sau în folosință, terenuri agricole, păduri sau animale pe raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Baia Mare următoarele:
-termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b)între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Înscrierea datelor în registru agricol:
1)Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu.
2)Persoanele care nu au domiciliul în Municipiul Baia Mare, au obligația să trimită declarația prevăzută la alin. 1) prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură.
3)În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declarația în condițiile prevăzute în alin. 1) sau, după caz ale alin. 2).

Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.


Cu considerație,

Primarul Municipiului Baia Mare
Cătălin Cherecheş
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...