Asociația Kelsen

Elaborarează, organizează şi finanţează programe specifice pentru structurile asociative;
Instruiește, educă şi formează tineretul în spiritul tradiţiilor umaniste, ale valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti;
Elaborarează, organizează şi finanţează programe specifice pentru categoriile de persoane defavorizate, persoane aflate în situaţie de risc social, persoane cu dizabilităţi, sprijinirea şi finanţarea organizaţiilor neguvernamentale pe plan local, regional şi internaţional;
Implică grupurile de tineri, grupurile comunitare precum şi administraţia locală, regională şi naţionale în acţiuni de dezvoltare durabilă, protecţia sănătăţii, protecţia mediului şi protecţia socială în ţară şi străinătate.

Data înființării

martie 1999


Afilieri

Consiliul Tineretului din România, Youth and European Social Work (Y.E.S.Forum)


Domenii de interes

Ecologic, servicii sociale, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale; cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate - secundare


Grup țintă

Copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care: cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, institutionalizaţi/ post-instituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delicvenţi, cu performanţe excepţionale.


Contact Asociația Kelsen
Preşedinte: Caoşan Titel Gheorghe
Adresa: str. Aviatorilor 1/60, Baia Mare Telefon: 0722 229.302 E-mail: titelbm@yahoo.com
Se incarca...