Consiliul de onoare

Consiliul de Onoare este constituit la iniţiativa Primarului municipiului Baia Mare dintr-un grup de persoane care în decursul îndelungatei lor activităţi au acumulat o firească experienţă civică şi profesională şi care doresc să sprijine Consiliul Local şi Primarul municipiului în conducerea comunităţii locale prin implicarea membrilor săi în procesul de elaborare a hotărârilor şi deciziilor administrative. Membrii Consiliului de Onoare sunt reprezentativi pentru structura socio-profesională şi etnică a comunităţii locale şi îşi desfăşoară activitatea în mod voluntar.

Consiliul de onoare este organizat fără personalitate juridică, fiind constituit ca un grup asociativ de reprezentare civică, având calitatea de partener consultativ al Consiliului Local şi al Primarului municipiului Baia Mare, în spiritul Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală.

• Activităţi desfăşurate

În sprijinul cetăţenilor şi al organismelor administraţiei publice locale, Consiliul de Onoare îşi propune să desfăşoare următoarele activităţi:

- dezbaterea publică a hotărârilor şi deciziilor promovate în fază de proiect de către Consiliul Local şi Primarul municipiului Baia Mare, cu scopul de a aduce propuneri şi sugestii în vederea îmbunătăţirii acestora;
- va insista pe lângă organismele administraţiei publice locale pentru ca acestea să îşi sporească gradul de responsabilitate faţă de comunitate în deciziile luate, deoarece beneficiarul final al acestora este cetăţeanul;
- implicarea membrilor Consiliului de Onoare, al asociaţiilor legal constituite şi al ceteţănilor în soluţionarea problemelor comunităţii locale în toate domeniile;
- iniţierea unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii pe care societatea civilă le consideră necesare;
- atragerea intelectualităţii băimărene la elaborarea şi finalizarea unor programe de dezvoltare economică şi socială a comunităţii locale;
- promovarea şi altor activităţi în folosul comunităţii locale.
Se incarca...