Consiliile civice de cartier

Consiliile Civice de Cartier ( C.C.C. ) sunt grupuri de voluntari ce realizează exerciţiul unei cetăţenii active şi implicarea a cât mai mulţi cetăţeni în procesul de dezvoltare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în municipiu. C.C.C. sunt compuse din minimum 15 membri voluntari, nu au caracter sau coloratura politica, nu organizează acţiuni cu tentă politică şi nu se implică în niciun fel în campaniile electorale.

Poate să se înscrie în C.C.C. orice cetăţean având vârsta minimă de 18 ani, care are domiciliul în Municipiul Baia Mare, în cartierul corespunzător C.C.C.

Obiectivele urmărite prin aplicarea conceptului de consilii civice

• sporirea gradului de implicare si responsabilitatea administraţiei publice, faţă de cetăţean,
• stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor de interes comunitar,
• armonizarea viziunii municipalităţii cu opiniile şi aşteptările cetăţenilor,
• îmbunătăţirea transparentei decizionale si a modului cum sunt folosite resursele bugetare ale comunităţii


Consiliul Civic Municipal

Consiliul Civic Municipal ( C.C.M.) este un for de dezbatere la nivelul Municipiului Baia Mare, format din câte 2 reprezentanţi aleşi din cadrul C.C.C., care se întâlnesc cel puţin semestrial pentru a analiza activitatea C.C.C. şi modul în care autorităţile locale îşi însuşesc sugestiile şi iniţiativele acestora.


Oferă-te voluntar în cosiliul civic de cartier

Membrii C.C.C. sunt voluntari, nu beneficiază de retribuţie şi nici de alte facilităţi (abonament transport în comun, legitimaţii de parcare, etc. ). Ei lucrează numai pentru binele comunităţii şi participă activ în procesul de luare a deciziilor administrative, fiind cei care vor  încuraja iniţiativa civica, promovând propunerile cetăţenilor cartierului pentru a se materializa prin hotărâri ale Consiliului Local sau propuneri de modificare a acestora.
 

Contact: Direcţia Relaţii Publice - Codruţa Lazar, director executiv Telefon: 0372 624177 E-mail: civic@baiamare.ro

Oficiul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului (OPC)

Tel: 0262/218887; 0262/218644
Fax: 0262/218644
Adresa: Str. Cantemir Dimitrie, Nr. 4B

Registru Auto Român

Tel: 0262/222771; 0262/222772
Fax: 0262/224048
Adresa: Str. Mărgeanului, Nr. 3

Agenţia judeţeana pentru ocuparea forţei de muncă

Tel: 0262/227820; 0262/227821
Fax: 0262/227821
Adresa: Str. Hortensiei, Nr. 1A

Permise de conducere 

Tel: 0262 212 211
Adresa: Str. Şcolii, nr.1A

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Maramureş

Tel: 0262 212 275
Adresa: Str. Şcolii, nr.1A

InfoCons –Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România

http://www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro
Se incarca...