Consiliile civice de cartier

Consiliile Civice de Cartier ( C.C.C. ) sunt grupuri de voluntari ce realizează exerciţiul unei cetăţenii active şi implicarea a cât mai mulţi cetăţeni în procesul de dezvoltare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în municipiu. C.C.C. sunt compuse din minimum 15 membri voluntari, nu au caracter sau coloratura politica, nu organizează acţiuni cu tentă politică şi nu se implică în niciun fel în campaniile electorale.

Poate să se înscrie în C.C.C. orice cetăţean având vârsta minimă de 18 ani, care are domiciliul în Municipiul Baia Mare, în cartierul corespunzător C.C.C.

Obiectivele urmărite prin aplicarea conceptului de consilii civice

• sporirea gradului de implicare si responsabilitatea administraţiei publice, faţă de cetăţean,
• stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor de interes comunitar,
• armonizarea viziunii municipalităţii cu opiniile şi aşteptările cetăţenilor,
• îmbunătăţirea transparentei decizionale si a modului cum sunt folosite resursele bugetare ale comunităţii


Consiliul Civic Municipal

Consiliul Civic Municipal ( C.C.M.) este un for de dezbatere la nivelul Municipiului Baia Mare, format din câte 2 reprezentanţi aleşi din cadrul C.C.C., care se întâlnesc cel puţin semestrial pentru a analiza activitatea C.C.C. şi modul în care autorităţile locale îşi însuşesc sugestiile şi iniţiativele acestora.


Oferă-te voluntar în cosiliul civic de cartier

Membrii C.C.C. sunt voluntari, nu beneficiază de retribuţie şi nici de alte facilităţi (abonament transport în comun, legitimaţii de parcare, etc. ). Ei lucrează numai pentru binele comunităţii şi participă activ în procesul de luare a deciziilor administrative, fiind cei care vor  încuraja iniţiativa civica, promovând propunerile cetăţenilor cartierului pentru a se materializa prin hotărâri ale Consiliului Local sau propuneri de modificare a acestora.
 

Contact: Telefon: 0262 211001 | 0262 211002 E-mail: civic@baiamare.ro
Se incarca...