Pași pentru obținerea avizelor SC Vital SA

Care sunt pașii care trebuie parcurși pentru obținerea avizelor din partea SC Vital SA

Realizarea unui branșament de apă, a unui racord nou de canalizare, sau a unei extinderi de rețea de apă sau canalizare presupune parcurgerea unor etape bine stabilite. Toate acestea sunt necesare pentru ca lucrările să fie corect realizate, să corespundă din punct de vedere tehnic iar societatea VITAL S.A. să poată furniza în condiții de siguranță serviciile pe care le solicitați.

Avizele se emit numai de către Comisia de avizare a S.C. VITAL S.A.

Pentru obținerea unui aviz,trebuie să depuneți o cerere în scris la S.C VITAL S.A- Biroul Relații cu Publicul. Pentru Baia Mare documentaţiile de avizare se preiau și se înregistrează de către Biroul Relații cu Publicul. Pentru celelalte localităţi în care S.C.VITAL S.A. operează, cererile și documentaţiile se pot depune la agenţiile din care fac parte sau la sediul S.C. VITAL S.A. – Biroul Relații cu Publicul.

Cererile tip se pot obține atât la sediul S.C. VITAL S.A.- Biroul Relații cu Publicul, respectiv sediul Agențiilor cât și de pe site-ul societății: www.vitalmm.ro/Servicii/Avize tehnice/Descărcări avize .

Fiecare model de cerere are în conținutul ei specificate documentele care trebuie depuse la avizare împreună cu aceasta.

Operatorul preia documentaţiile numai dacă sunt depuse toate actele solicitate. Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete.

Plata avizelor se efectuează la depunerea cererilor și nu este condiţionată de rezoluţia Comisiei de avizare. (Prețurile pentru avize le puteți afla la secțiunea www.vitalmm.ro/Servicii/Tarife/Preturi avize)
Plata pentru execuția proiectelor solicitate se efectuează integral la depunerea cererii. Astfel odată cu eliberarea Avizului de principiu operatorul va preciza disponibilitatea de a realiza proiectul tehnic și totodată valoarea acestuia.

Documentele de plată se întocmesc cu numele beneficiarului/utilizatorului și cu evidențierea expresă a proiectului tehnic și denumirea avizelor.

Valoarea avizelor se aprobă prin Hotărârea ADI Maramureș (art.43 alin.8 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice).

Avizele pentru executarea lucrărilor și lista cu firme autorizate să execute astfel de lucrări la rețelele de apă și canalizare se obțin numai de la SC Vital SA.


Utilități

Contactele furnizorilor de utilități din Baia Mare

EOn Gaz

Tel.: 0262275930
Fax: 0262275933
Adresa: Str. Iuliu Maniu 58 Baia Mare

Electrica

Tel.: 0262/226950
Fax: 0262/225776
Adresa: Str. Victoriei, Nr. 64

Sc Vital SA Baia Mare

Tel.: 0262/215150, 1, 2
Fax: 0262/215153
Email: office@vitalmm.ro
Adresa: Strada Gheorghe Sincai nr. 21

Drusal S.A

Tel.: 0262/223004
Fax: 0262/220840
Adresa: Str. Hortensiei 2 Baia Mare
Se incarca...