Protecție civilă

24 Mai, 2012
Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate, precum şi apărarea împotriva incendiilor.
 

Măsurile de protecţie civilă sunt de prevenire, de protecţie şi de intervenţie. 

 

Măsurile de prevenire se execută în perioada premergătoare producerii situaţiei de protecţie civilă şi se referă la:

a) identificarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă care pot afecta unitatea administrativ-teritorială şi elaborarea planurilor de protecţie şi intervenţie;

b) înştiinţarea personalului cu funcţii de conducere despre iminenţa producerii sau producerea situaţiilor de protecţie civilă;

c) alertarea populaţiei şi salariaţilor despre iminenţa producerii sau producerea situaţiilor de protecţie civilă;

d) organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a personalului, tehnicii şi a mijloacelor stabilite pentru a participa, în situaţii de protecţie civilă, la misiuni în sprijinul populaţiei la nivel naţional sau internaţional;

e) pregătirea personalului în domeniul protecţiei civile

 

Măsurile de protecţie se realizează pe timpul atacului aerian, în caz de conflict armat sau al producerii situaţiei de urgenţă şi constau în:

a) protecţia populaţiei,  a bunurilor materiale şi mediului în situaţii de protecţie civilă;

b) organizarea activităţilor de evacuare în situaţii de protecţie civilă, conform planurilor întocmite.

Măsurile de intervenţie se realizează după producerea situaţiei de urgenţă, a atacului aerian sau a acţiunilor militare în caz de conflict armat ori pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora în locurile de dispunere şi în cele de competenţă executate independent sau în cooperare cu alte elemente specializate.
 
Evidenţierea activităţilor de prevenire(activitate permanentă), protecţie(la iminenţa producerii situaţiei de protecţie civilă) şi intervenţie(după producerea situaţiei de protecţie civilă) pentru riscurile identificate la nivelul municipiului Baia Mare se face prin planurile pe care le întocmim în acest scop şi le actualizăm permanent :  
 
• Planul  de  Analiză şi  Acoperire  a  Riscurilor la nivelul Municipiului Baia Mare (PAAR), 
• Planul de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, 
• Plan de Evacuare în Situaţii de Urgenţă, 
• Plan de Apărare Împotriva Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, Prevenirea şi Combaterea Poluărilor Accidentale, 
• Planul de protecţie civilă – prevenire, protecţie şi intervenţie în caz de conflict armat
• Documente SMM la nivelul Primăriei Baia Mare – Proceduri generale, Proceduri operaţionale, Procedura specifică a compartimentului, Prevenirea şi stingerea incendiilor. 
 
La executarea activităţilor de protecție este activat Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă COSU) şi convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă(CLSU), având ca preşedinte pe domnul primar, iar  în componenţă  membri cu funcţii de răspundere din aparatul primăriei, conducători de la instituţii publice deconcentrate de pe teritoriul municipiului, manageri ai operatorilor economici sursă de risc, conducători ai operatorilor economici prestatori de servicii publice şi membri consultanţi. Sunt asigurate astfel funcţiile de sprijin necesare rezolvării situaţiei de urgenţă.
 

În funcţie de natura situaţiei de urgenţă se execută activităţi de: 

 

• Înștiințarea și informarea operativă a organelor de conducere – personalul Compartimentului de Protecţie Civilă din cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice(Secretariatul Tehnic Permanent al CLSU)

• Paza şi ordinea – personal din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară 

• Popularizarea obligațiilor, măsurilor și regulilor de comportare; 

• Informarea populației cu măsurile urgente; Combaterea panicii, zvonurilor și știrilor false – sarcină a COSU prin mass-media locală

• Cercetarea de specialitate după producerea situaţiei de urgenţă pentru evaluarea pierderilor şi distrugerilor se execută cu echipe constituite din cadrul: Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice

• Luarea de măsuri urgente pentru reabilitare drumuri şi poduri afectate de inundaţii şi alunecări de teren se execută cu sprijinul Serviciului Administrare Drumuri, Siguranţa Circulaţiei 

• Alocarea de urgenţă din bugetul Consiliului Local de fonduri pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor de intervenţie, se face cu sprijinul Direcţiei Economice.

 
Cu sprijinul Instituţiei Arhitectului Şef am dobândit hărţi cu evidenţierea zonelor de risc la alunecări de teren şi inundaţii de mari proporţii. Este importantă evitarea amplasării de construcții în zonele de risc.
Executarea de lucrări de reparaţii sirene şi adăposturi pentru protecţia  civilă se face cu sprijinul Direcţiei Economice, Serviciului Achiziţii Publice, Direcţia Patrimoniu
Asigurarea măsurilor de prevenire şi protecţie pe linie de probleme sanitare se face cu sprijinul Direcţiei Învăţământ Sănătate.
 

Informarea preventivă a populaţiei constă în:

 
• Prevenirea incendiilor la vegetaţia uscată
• Prevenirea incendiilor pe timpul sărbătorilor religioase cu public numeros
• Prevenirea incendiilor la gospodăriile populaţiei
• Ghid de comportament în caz de cutremur
• Măsuri prevenire sărbători
• Măsuri prevenire sezon rece
• Afiş rupere baraj
• Afiş inundaţie accidentală
• Afiş inundaţie
• Pliant măsuri cutremur
• Pliant măsuri secetă hidrologică
• Afiş avertizări hidro si meteo
• Afiş utilizarea stingătoarelor
• Afiş alunecări de teren
• Afiş fenomene meteo periculoase
• Ghid practic de prevenire a incendiilor în apartamente
• Ghid practic de prevenire a incendiilor în mediul rural etc.
 

Cum se poate sesiza existența unei situații de urgență

 
Pentru rezolvarea unei situaţii de urgenţă produsă pe teritoriul administrativ Baia Mare, poate apela orice cetăţean la
• telefon 112
• telefon la ofiţerul de serviciu de la primărie (0372624110, 0372.624111, 0262.211001, 0262.211002, 0262.211148)
• Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din  Primărie

Pentru mai multe informații contactați

Compartimentul Protecţie Civilă – PSI din Primăria Municipiului Baia Mare
Str. Gheorghe Şincai, nr. 37, etaj 4, cam 41
Tel. 0262.211148, 0372.624110 - interior 280, 0372.624111 - interior 280
Web: www.isumm.ro
Se incarca...