Biroul protecția mediului

24 Mai, 2012
În scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în cadrul aparatului de specialitate al primarului a fost înfiinţată  Poliţia Locală Baia Mare.
 
Poliţia Locală îşi desfaşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale.
 
 
Una dintre atribuțiile Poliției Locale constă în controlul protecției mediului.
 
 
Activitățile desfășurate de Poliția Locală pentru a asigura controlul protecției mediului sunt:
 
Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale; 
 
Sesizează autorităților si instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 
Participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;
 
Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 
Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 
Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 
Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 
Verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 
 
Verifică și solutionează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;
 
Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru incălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor enumerate mai sus, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.
 

Pentru informații suplimentare contactați:

Biroul protecția mediului:
Adresa: str. 8 Martie, Nr.2
Telefon: Secretariat: 0262-211461, 0372-356200
Fax: 0372-254547
E-mail: politia.locala@baiamare.ro
 
 
*preluarea apelurilor telefonice la sesizările sau reclamaţiile cetăţenilor  se face de către compartimentul Dispecerat

Program preluare apeluri: permanent
Telefon dispecerat:  0372.702.702 
 
Se incarca...