Proiecte cu impact asupra mediului

01 Iunie, 2012

1. Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central

 
Proiectul vine în completarea reţelei urbane de spaţii verzi majore (parcuri şi grădini publice, scuaruri) pe aliniamentul malul răului Săsar – Parcul Mara – Parcul Central, în scopul dezvoltării axei verzi centrale către zona de periferie a oraşului care va dezvolta în viitor o centură verde inelară, conform intenţiei de dezvoltare a zonei metropolitane Baia Mare.

Reabilitarea acestei zone, în prezent deteriorată, va duce la creşterea reutilizării terenurilor degradate şi fără funcţii sociale. Reutilizarea acestei suprafeţe de aproximativ 40.000 mp de teren degradat şi amenajarea unui parc care să echilibreze din punct de vedere ecologic zona prin amenajarea de suprafeţe verzi, va aduce plus valoare oraşului.

Se urmăreşte infiinţarea unui spaţiu de evenimente publice de tip recreaţional care să aducă împreună comunităţile din zonele intraurbane şi care să devină un punct de atracţie pentru turişti. Aici va fi pus în valoare patrimoniul natural reprezentat de colecţia de cactuşi a sculptorului Vida Geza (cea mai mare colecţie din Europa de Est), aflată în administrarea Municipiului Baia Mare; vor fi construite 2 spaţii pentru reprezentări artistice unde vor fi organizate anual minim 3 evenimente culturale şi 20 evenimente educaţionale cu specific în domeniul mediului înconjurător şi al dezvoltării durabile.

Amenajarea spaţiilor verzi se va face prin gazonare, plantarea a 288 arbori, 2.711 metrii liniari de gard viu şi peste 57.000 diverse plante
decorative. Se vor construi 7 foişoare şi pergole pentru agrement, 1 loc  de joacă pentru copii, o fântână arteziană. Parcul Central va beneficia de iluminat ornamental. Vor fi construite alei pietonale şi parcari auto 2325 mp (aproximativ 387 locuri de parcare). Se estimează 112000 vizitatori / an ai parcului (turişti şi localnici). Vor fi create 10 locuri de muncă noi.
 

Obiective

• construire Centru expoziţional pentru expoziţia de cactuşi „Vida Geza” - pe o suprafaţă de 950,85 mp;

• amenajarea unor zone verzi prin: gazonare, plantarea a 288 arbori, 2.711 ml gard viu, 57.000 plante

• realizarea a 7 foişoare şi pergole pentru agrement, a unui ansamblu de joaca pentru copii, a unei fântâni arteziene, amplasarea de mobilier urban, iluminat ornamental, alei pietonale, împrejmuire şi parcare auto.

 

2. Dezvoltarea eco-reţelei urbane şi a infrastructurii de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri

 

“Spaţii verzi în cartierul Vasile Alecsandri” este un proiect mult aşteptat de comunitatea din cartier. Prin proiect se vor amenaja 3 miniparcuri şi 5 locuri de joacă. Vor fi plantaţi peste 350 de arbori şi arbuşti şi o suprafaţă de 135.000 mp cu gazon. Locurile de joacă vor fi dotate cu tobogane, leagane, carusel şi balansoare.
Standardul de viaţă a cetăţenilor va fi mai ridicat prin imbunataţirea mediului înconjurător. Spaţiul verde amenajat va fi de 4,9 mp/ locuitor, iar miniparcurile amenajate vor avea o suprafaţă de 47 mp /locuitor la o populaţie de aproximativ 28.000 locuitori ai cartierului. Pe perioada de implementare a proiectului vor fi create 26 de muncă noi şi după implementarea proiectului încă 11 de locuri de muncă permanente.

Spaţiul public astfel amenajat va asigura condiţii pentru incluziunea socială a tuturor cetăţenilor: femei, şomeri, persoane cu dizabilităţi, persoane cu venituri reduse. Pentru a avea o comunitatate dezvoltată este important să existe un cadru de viaţă sănătos.

Dupa implementarea proiectului se estimează o creştere imobiliară la nivelul cartierului de 5%. Dezvoltarea locală va favoriza mediul de afaceri prin infiinţarea de firme noi în cartierul Vasile Alecsandri.

Obiective

• 8 zone de agrement şi loc de joacă amplasate astfel: strada Vasile Alecsandri – intersecţie cu bulevardul Republicii, strada Vasile Alecsandri, strada Banatului, strada Grănicerilor, strada Mărăşeşti, strada Arieşului.

• vor fi amenajaţi 135.000 mp, reprezentând spaţii verzi din zonele dintre blocuri şi zonele adiacente străzilor Vasile Alecsandri, Banatului, Rapsodiei, Păşunii, Mărăşeşti, Aleea Mărăşti, bulevardul Republicii.

• zonele verzi modernizate vor fi dotate cu mobilier urban – bănci, coşuri de deşeuri menajere – inclusiv cu garduri metalice pentru protejarea acestora.

• de asemenea, se vor planta arbuşti, arbori şi gard viu de protecţie pe o suprafaţă de 48665 ml.

 

3. Managementul rezervaţiei Arboretele de castan comestibil

 

Un alt proiect cu un impact important pe mediu care este în derulare în Municipiul Baia Mare: Iniţierea implementării managementului integrat al rezervaţiei Arboretele de castan comestibil Baia Mare şi al sitului Natura 2000 ROSCI 0003.

Obiective

• menţinerea, îmbunătăţirea şi punerea în valoare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din situl Natura 2000 ROSCI0003 şi Rezervaţia Naturală Cod 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare.

Se incarca...