Planul integrat de protecția mediului

24 Mai, 2012
Protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale si are ca scop obţinerea unui mediu curat şi sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a generaţiilor viitoare; se impune asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi conservarea resurselor naturale, în concordanţă cu cerinţele unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei privind realizarea acestor obiective.
 
Pentru o eficienţă a protecţiei mediului este necesar un complex de activităţi şi acţiuni judicios corelate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi sănătate a populaţiei şi implică dezvoltarea unei mentalităţi adecvate a comunităţii, evaluarea cu realism a problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor şi elaborarea strategiilor corespunzătoare de rezolvare a acestora şi, nu în ultimul rând, schimbarea atitudinii şi comportamentului faţă de mediul înconjurător şi responsabilizarea civică, pentru transmiterea către generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile –economică, ecologică şi socială.
 
Obiectivele politicii UE în domeniul mediului prevăzute în legislaţie sunt:
• conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
• protejarea sănătăţii umane;
• utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale.
 
Documentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt Programele de Acţiune pentru Mediu (PAM), primul dintre ele fiind adoptat de către Consiliul European în 1972, ultimul PAM 6 a stabilit priorităţile de mediu pentru perioada 2001-2010. Aceste programe de acţiune sunt o combinaţie de programe pe termen mediu (corelate printr-o abordare strategică) şi constau într-o tratare verticală şi sectorială a problemelor ecologice.
 
Programul trebuie sa garanteze angajamentul tuturor actorilor implicaţi - instituţii UE, state membre, administraţii locale şi regionale, companii, ONG-uri şi societate civilă - în favoarea unui cadru comun de acţiune. 
Cel de-al 7-lea Program de acţiune pentru mediu (2012-2020) ar trebui să ofere un cadru global şi coerent pentru aceste iniţiative strategice, stabilind obiective prioritare şi arătând clar modul în care politica în domeniul mediului poate să contribuie la creşterea ecologică, la ameliorarea sănătăţii şi la creşterea bunăstări.
 
Activitatea de prevenire şi de refacere a degradării mediului este un proces continuu, dar eficienţa sa presupune o evaluare sistematică a stării mediului. Iar evaluarea stării mediului este o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor pe plan local, regional şi naţional.
Se incarca...