Plan Local de Acţiune pentru Mediu - PLAM

Plan Local de Actiune pentru Mediu - PLAM - 16 Ianuarie, 2013
Plan Local de Acţiune pentru mediu (PLAM) şi rolul acestuia

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu (PLAM) vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural. PLAM-urile accentuează, de asemenea, importanţa respectării cerinţelor economice prezente, ţinând cont de necesitatea respectării principiilor de coabitare cu mediul natural. În baza principiilor care vizează dreptul publicului de a avea acces la informaţia de mediu (conform prevederilor Convenţiei de la Aarchus), autorităţile locale trebuie să realizeze o participare publică eficientă în procesul de luare a deciziilor de mediu.

Materialele ce pot fi consultate si descarcate sunt sintetizate, astfel:

Cuprins
Partea I - INTRODUCERE
Partea II - PROFIL DE MEDIU
Partea III - PROGRAM DE ACTIUNI
Partea IV - IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE
REZUMAT EXECUTIV


Totodată aceste materiale precum şi alte informaţii se găsesc pe site-ul Agentiei de Protectie a Mediului Maramures

http://apmmm.anpm.ro/proiect_plam_versiunea_3_2013_consultare_publica-82557


Se incarca...