Locuințe sociale

22 Mai, 2012
Locuinţele sociale sunt în domeniul public al municipiului şi nu sunt supuse vânzării. Pe măsura disponibilizării lor sunt repartizate – de Comisia de Locuinţe – în funcţie de priorităţi.

În conformitate cu Legea Locuinţei nr. 114/1996, locuinţa socială este definită de art. 2, punctul C, ca fiind locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Au acces la locuinţă socială în vederea închirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat pe ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie pentru care se acordă ajutorul social potrivit legii, majorat cu 10%.
Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, în funcţie de evoluţia situaţiei economicp-sociale, începând cu anul 1996.

Pentru obținerea unei repartiții pentru locuință socială

Acte necesare :

• Cerere tip
• Copie xerox după buletinul de identitate
• Copie xerox după certificatul de căsătorie
• Copie xerox după certificatul de naştere al copiilor
• Certificat de încadrare într-un grad de handicap
• Adeverinţă de la locul de muncă privind veniturile, cupon de pensie, talon de şomaj,
• Copie xerox după diploma de studii - pentru cei cu studii superioare

Notă : Familia poate depune o singură cerere (soțul sau soţia).
           Dosarele se pot depune personal sau de alţi membrii ai familiei  


Încheierea de contracte pentru locuințele sociale

 
Se va prezenta persoana care a primit repartiţia comisiei de locuinţe.
 
Acte necesare :
 
• Copie după cartea de identitate pentru membrii majori
• Copii după certificatele de naştere a membrilor minori şi adeverinţă de salar pentru cei care lucrează sau cupon de pensie.

Notă: În cazul prelungirii termenului de contractare, se vor prezenta şi dovada achitării chiriei şi taxelor la zi, precum şi a garanţiei.
 
 

Depunerea actelor : Compartimentul Administrare Locuinte
Locație:Bd.Independenţei nr.2C
Program depunere acte: luni-vineri de la orele 8,00-15,00
 
 

Oficiul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului (OPC)

Tel: 0262/218887; 0262/218644
Fax: 0262/218644
Adresa: Str. Cantemir Dimitrie, Nr. 4B

Registru Auto Român

Tel: 0262/222771; 0262/222772
Fax: 0262/224048
Adresa: Str. Mărgeanului, Nr. 3

Agenţia judeţeana pentru ocuparea forţei de muncă

Tel: 0262/227820; 0262/227821
Fax: 0262/227821
Adresa: Str. Hortensiei, Nr. 1A

Permise de conducere 

Tel: 0262 212 211
Adresa: Str. Şcolii, nr.1A

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Maramureş

Tel: 0262 212 275
Adresa: Str. Şcolii, nr.1A

InfoCons –Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România

http://www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro
Se incarca...