Locuințe din fondul locativ

Fondul de locuinţe în Municipiul Baia Mare este constituit din:
- locuinţe din fondul locativ de stat;
- locuinţe aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare;
- locuinţe obținute din reabilitarea unor constructii existente, în conditiile legii;
- locuinţe obținute din schimbarea destinatiei unor spatii cu altă destinatie în spatiu cu destinatie de locuinta.
- locuinţe obținute din donaţii;
- locuinţe obținute din alte surse potrivit legii.

Repartizarea şi închirierea locuinţelor în Municipiul Baia Mare se face în baza listei de priorităţi întocmită si aprobată, în conditiile legii, de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.
Lista cuprinzând solicitantii îndreptătiti să primească o locuintă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform prevederilor H.C.L. nr.433/2015 şi a legislatiei în vigoare, la propunerea Comisiei de repartizare a locuințelor se aprobă în Consiliul Local.
Contestatiile cu privire la listă de priorităţi, se vor depune in maxim 10 zile de la comunicare şi se vor adresa Consiliului Local Baia Mare.
Lista de priorităţi se întocmeşte anual.
În vederea verificării dosarelor, stabilirea punctajului pe baza criteriilor şi întocmirii listei de priorităţi este împuternicită Comisia de repartizare a locuințelor.

Lista de priorităţi întocmită şi aprobată, va cuprinde :
- numărul de ordine pe listă,
- numele şi prenumele solicitantului,
- adresa de domiciliu,
- data depunerii cererii,
- total punctaj cumulat.

În cazul în care apar modificari la documentaţia depusă titularii cererilor sunt rugaţi să se prezente la Direcţia Administrare Patrimoniu – Compartimentul Administrare Imobiliara, str. Vasile Lucaciu nr.2 Baia Mare.

Cererile pentru atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat şi documentele justificative se depun la: Biroul Relaţii cu Publicul, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare
Adresa: str. Gh. Șincai nr.37
Program de primire documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 16:00 8:00 - 14:00
 
Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Contracte Imobiliare Adresa: Str. Piata Libertatii nr.17 - Cladirea Millenium 2, et.1 Telefon: 0262 – 275587
Program cu publicul
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
 
Se incarca...