Reţeaua şcolară a municipiului Baia Mare

Rețeaua școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Marea pentru anul școlar 2020 - 2021 se organizează de către autoritățile publice locale, cu avizul conform al ISJ Maramureș în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Învăţământ de stat

• 13 grădinițe cu personalitate juridică și 11 grădinițe structuri;
• 17 școli gimnaziale cu personalitate juridică și o școală structură;
• 3 colegii naționale;
• 4 colegii tehnice;
• 1 liceu tehnologic;
• 1 colegiu economic;
• 1 colegiu de arte;
• 2 licee teoretice;
• 1 liceu cu program sportiv;
• 1 seminar teologic ortodox;
• 1 liceu teologic penticostal;
• 1 club sportiv școlar;
• 1 palatul copiilor.


Învăţământ particular

• 4 grădinițe;
• 1 școală primară;
• 1 școală gimnazială;
• 3 licee;
• 2 școli postliceale .


Consorţii şcolare. Asocieri temporare

Unitățile școlare pot alege într-unul sau mai mulți ani școlari să funcționeze în cadrul unui parteneriat denumit sugestiv consorțiu școlar, care asigură mobilitatea personalului didactic, utilizarea în comun a resurselor, lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora, organizarea concursului de ocupare a posturilor și a repartizărilor pe posturi în etapele I și a – II-a .
Cadrul general este stipulat în OMECTS nr. 5488/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consorțiilor școlare.


 
Mai multe detalii
Detalii suplimentare veți găsi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Secțiunea Rețea școlară http://www.isjmm.ro
Se incarca...