Reţeaua şcolară a municipiului Baia Mare

Rețeaua școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Marea pentru anul școlar 2020 - 2021 se organizează de către autoritățile publice locale, cu avizul conform al ISJ Maramureș în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Învăţământ de stat

• 13 grădinițe cu personalitate juridică și 11 grădinițe structuri;
• 17 școli gimnaziale cu personalitate juridică și o școală structură;
• 3 colegii naționale;
• 4 colegii tehnice;
• 1 liceu tehnologic;
• 1 colegiu economic;
• 1 colegiu de arte;
• 2 licee teoretice;
• 1 liceu cu program sportiv;
• 1 seminar teologic ortodox;
• 1 liceu teologic penticostal;
• 1 club sportiv școlar;
• 1 palatul copiilor.


Învăţământ particular

• 4 grădinițe;
• 1 școală primară;
• 1 școală gimnazială;
• 3 licee;
• 2 școli postliceale .


Consorţii şcolare. Asocieri temporare

Unitățile școlare pot alege într-unul sau mai mulți ani școlari să funcționeze în cadrul unui parteneriat denumit sugestiv consorțiu școlar, care asigură mobilitatea personalului didactic, utilizarea în comun a resurselor, lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora, organizarea concursului de ocupare a posturilor și a repartizărilor pe posturi în etapele I și a – II-a .
Cadrul general este stipulat în OMECTS nr. 5488/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consorțiilor școlare.


 
Mai multe detalii
Detalii suplimentare veți găsi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Secțiunea Rețea școlară http://www.isjmm.ro

Oficiul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului (OPC)

Tel: 0262/218887; 0262/218644
Fax: 0262/218644
Adresa: Str. Cantemir Dimitrie, Nr. 4B

Registru Auto Român

Tel: 0262/222771; 0262/222772
Fax: 0262/224048
Adresa: Str. Mărgeanului, Nr. 3

Agenţia judeţeana pentru ocuparea forţei de muncă

Tel: 0262/227820; 0262/227821
Fax: 0262/227821
Adresa: Str. Hortensiei, Nr. 1A

Permise de conducere 

Tel: 0262 212 211
Adresa: Str. Şcolii, nr.1A

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Maramureş

Tel: 0262 212 275
Adresa: Str. Şcolii, nr.1A

InfoCons –Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România

http://www.telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro
Se incarca...