Biblioteca Județeană Petre Dulfu

Instituții de cultură - 14 August, 2012
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din Municipiul Baia Mare şi judeţul Maramureş, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Adresa: Baia Mare 430123, B-dul Independentei Nr. 4B


Contact: Tel: 0262.275.583 0262.275699 0262.275799 Fax: +4.0262.275899


E-mail: biblioteca@bibliotecamm.ro


Conducere: Teodor Ardelean, director


Misiunea bibliotecii

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din Municipiul Baia Mare şi judeţul Maramureş, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Obiective prioritare

I.Consolidarea rolului bibliotecii judeţene ca principală instituţie de cultură şi educaţie
II.Modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori

Coordonate esenţiale ale activităţii

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei.
Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei game atractive de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informaţii, accentuând rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional.
Asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu.
Îmbunătăţirea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ între bibliotecar şi utilizator. Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului de specialitate din reţeaua bibliotecilor publice prin forme moderne, atractive.
Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii comunităţii prin organizarea manifestărilor culturale de valorificare a patrimoniului.
Susţinerea unui dialog cultural de înaltă ţinută între grupuri şi indivizi în cadrul dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare şi comemorative organizate în scopul accentuării rolului bibliotecii ca spaţiu al comunicării şi contactelor.
Proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept Centru multicultural:
-          Premiile de excelenţă ale Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”
-          Monografii ale localităţilor din Maramureş, Maramureşul perpetuu – seriile: Un univers de excepţie, Restituirea istoriei, Pagini contemporane, Debut, Personalităţi maramureşene, etc.
Sprijinirea bibliotecilor publice din judeţ privind achiziţiile de cărţi, cu accent pe cărţile valoroase din punct de vedere al interesului comunităţii locale, prin implementarea şi derularea programelor: Scriitorii maramureşeni în bibliotecile din Maramureş, Fondul de referinţă din bibliotecile comunale, Bibliotecile orăşeneşti au nevoie de carte.
Stabilirea unei relaţii cu românii din diaspora prin acţiunea „Carte pentru românii din afara graniţelor” (Republica Moldova, Ucraina, Ungaria).
Realizarea parteneriatului cultural – educaţional cu instituţii de cultură şi educaţie din municipiu şi judeţ, precum şi instituţii similare din ţară şi străinătate.
Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass media.

Istoric:

Tradiţii de lectură în Baia Mare
 
1329 – este atestat documentar oraşul Baia Mare sub numele Rivulus Dominarum
1669 – 1723 – cataloagele din această perioadă ale bibliotecii vestitei Schola Rivulina înregistrau 682 de titluri şi peste 1200 de volume
1869 – ia fiinţă „Societatea de lectură a elevilor români” de la liceul din Baia Mare, cu o bibliotecă bine organizată
1919 – Biblioteca Liceului „Gheorghe Şincai” din oraş avea un fond de care de peste 10.000 de volume pentru profesori şi elevi
 
Biblioteca publică băimăreană (1950 - 2005)
 
28 decembrie 1950 – iau fiinţă Secţiile Artă şi Cultură din cadrul Sfaturilor Populare Regionale, în subordinea cărora se organizează bibliotecile regionale, raionale şi comunale
Ianuarie 1951 – Biblioteca Centrală Regională Baia Mare îşi amenajează sediul într-un imobil situat pe str. 17 Octombrie (Gheorghe Şincai) şi, fără să fie marcată o deschidere oficială, se fac primele împrumuturi. Până la sfârşitul anului au fost înregistraţi 1.058 cititori şi un fond de 18.561 volume
24 septembrie 1952 – Se deschide Secţia pentru copii a bibliotecii
1953 – Biblioteca este mutată într-un alt spaţiu în care dispune de o mică sală de împrumut, un depozit şi o săliţă de lectură
1961 – se înfiinţează Secţia tehnică a bibliotecii, cu sediu propriu
1962 – este deschisă Filiala nr.1
1968 – Biblioteca Regională devine Biblioteca Municipală Baia Mare
1971 – sunt organizate două noi compartimente: informare bibliografică şi legătorie
1975 – Biblioteca Municipală, prin reorganizare, devine Biblioteca Judeţeană Maramureş
26 – 27 iunie 1976 – se desfăşoară prima sesiune de comunicări a bibliotecii, cu participare naţională
iulie 1985 – se deschide Filiala nr. 2
august 1985 – sub ameninţarea părbuşirii clădirii, cele 210.000 volume ale bibliotecii sunt mutate de urgenţă într-un cămin studenţesc al Universităţii de Nord, aflat în conservare
ianuarie 1988 – se deschide Filiala nr.3
19 iunie 1991 – se pune „piatra de temelie” la noul sediu al bibliotecii. Pentru prima dată în Baia Mare se construieşte un edificiu destinat special unei biblioteci publice.
10 decembrie 1992 – prin Decizia nr.102 a Consiliului Judeţean Maramureş, Bibliotecii Judeţene îi este atribuit numele „Petre Dulfu”
1992 – debutează acţiunea de informatizare a activităţilor de bibliotecă pe baza soft-ului ISIS
12 ianuarie 1993 – apare primul număr din ”Bibliotheca Septentrionalis”, buletinul semestrial al bibliotecii
2 februarie 1993 – se deschide Filiala nr.4
12 – 19 noiembrie 1994 – se desfăşoară sesiunea interjudeţeană de comunicări „Tradiţii de lectură. Interferenţe cultural – istorice: Maramureş, Satu Mare, Săla, Bistriţa-Năsăud”
28 iunie 1995 – schimb de experienţă, informare şi documentare a bibliotecarilor din Republica Moldova la biblioteca băimăreană
mai 1996 – prin achiziţionarea sistemului integrat TINLIB, se amplifică procesul de informatizare
18 mai 2000 – 25 ianuarie 2001 – pregătirea colecţiilor pentru mutarea în sediul nou, organizarea şi deschiderea provizorie şi parţială a secţiilor
9 noiembrie 2001 – Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” deschide Filiala „Maramureş” din Chişinău (R. Moldova)
10 decembrie 2001 – se deschide Filiala „Centrul de zi pentru vârstnici” din Baia Mare
2 martie 2002 – este organizată o filială de carte românească în cadrul Centrului Multicultural din Biserica Albă (Ucraina)
28 martie 2002 – Biblioteca Judeţeană îşi deschide Filiala în Staţiunea balneoclimaterică Ocna-Şugatag
2003 – cele trei nivele destinate publicului (P+I+II) sunt finisate şi mobilate în etape, permiţând organizarea definitivă a colecţiilor şi deschiderea propriu-zisă a sediului nou
14 februarie 2004 – Cenaclul Scriitorilor se reîntoarce la bibliotecă, Spaţiul, special amenajat, este inaugurat printr-o şedinţă de cenaclu
17 mai 2004 – este inaugurată Ludoteca
21 octombrie 2004 – pentru pacienţii Spitalului de Pneumoftiziologie din Baia Mare, Biblioteca Judeţeană inaugurează Filiala „Cuore”
25 octombrie 2004 – Biblioteca Judeţeană organizează Punct de informare şi documentare în cadrul Centrului Cultural Româbesc din Budapesta
9 noiembrie 2004 – eşement de noutate într-o bibliotecă publică – inaugurarea Brevetotecii
16 noiembrie 2004 – pentru tinerii dornici să descifreze tainele computerului se deschide Clubul „CompuTEEN” realizat în parteneriat cu S.C. Indeco – Soft 2&CO S.R.L.
2005 – Biblioteca Judeţeană organizează Filiala „Maramureş” din Spania
 
 
SCRIE UN COMENTARIU
Se incarca...