Colonia Pictorilor

Instituții de artă - 10 Septembrie, 2012
Şcoala liberă de pictură de la Baia Mare a fost iniţiată în anul 1886 de pictorul Hollosy Simon care a trăit şi la Munchen. Ferenczy Karoly, Thorma Janos, Reti Istvan, Grunwald Ivanyi Bela, unii dintre cei mai importanţi artişti veniţi cu Hollosy, au dezvoltat încetul cu încetul demersul de a picta după natură, regăsind în creaţia lor tot mai multe compoziţii specifice plein-air-ismului.
 În primăvara anului 1902 Ferenczy, Thorma, Reti şi Ivanyi Grunwald au întemeiat Şcoala Liberă de Pictură, care a funcţionat până în 1910, numai în perioada de vară, în şoproanele construite în oraş. După 1911 a început construirea clădirii principale a şcolii şi câtorva ateliere unde activitatea şcolii putea fi continuată şi pe perioada iernii. În anul 1911 s-a întemeiat Societatea Pictorilor Băimăreni, iar importanţa ei s-a manifestat în anii de după război, atunci când autonomia acestei colonii a fost susţinută din punct de vedere juridic.
 
Colonia Pictorilor este situată în municipiul Baia Mare, strada Victoriei, numărul 21, la nord-vest de Centrul Istoric și la nord de râul Săsar, pe un amplasament de 13.417 mp.
 
Ansamblul Colonia Pictorilor este inclus în Lista monumentelor istorice (2015), la poziția 194, având codul MM-ll-a-A-04494 și datele de identificare: adresa str. Victoriei nr. 21 și datarea 1910-1912. Colonia cuprinde cinci corpuri de clădire vechi formate din spații expoziționale și ateliere de creație (pictură, sculptură, arte decorative și design) și o clădire contemporană denumită Punct de documentare și comunicare vizuală edificată în anul 2012.
 
Colonia Pictorilor este inclusă în circuitul cultural-turistic “Orașul Vechi”, așa cum arată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare, care aduce împreună Centrul Istoric cu alte obiective importante: Bastionul Măcelarilor, Teatrul Municipal, Teatrul de Păpuși, Piața Cetății și Turnul Ștefan, Biserica Iezuită Sf. Treime, Piața Libertății, Piața Păcii, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul Satului.
 
„Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare” deține la ora actuală un număr de 28 de ateliere pentru artiști situate în 4 pavilioane diferite. După modul în care sunt utilizate, studiourile de creaţie pot fi: individuale (folosite de un singur artist plastic/vizual) şi colective (puse la dispoziţia mai multor artişti plastici/ vizuali).
 
 
Pavilionul Thorma cu 10 ateliere temporare este destinat artiștilor plastici profesioniști invitați din țară și străinătate.
 
Pavilionul Réti/Grünwald cu 10 ateliere temporare este destinat artiștilor plastici profesioniști din Baia Mare, membri UAPR.
 
Pavilionul Olos cu 4 ateliere va servi modulului educațional, parterul pentru preșcolari și școlari, iar etajul pentru cursuri libere de arte vizuale destinate adulților.
 
Pavilionul Walter cu 4 ateliere, unde se vor organiza școli de vară, workshop-uri, tabere de creație etc.
 
Dreptul de a utiliza temporar un spațiu de creație se dobândeşte la cererea artiştilor plastici/vizuali, împreună cu un proiect și portofoliu de artist.
 
Galeria Hollósy poate găzdui astăzi orice tip de manifestare culturală prin caracterul său plurivalent, prin multifuncționalitatea care îi conturează noul caracter contemporan și actual. 
 
 
 
 
Se incarca...