Cerere pentru certificat de urbanism pentru informare, operațiuni notariale, alte scopuri

Acte necesare:

• Cerere tip (formular F1);
• Chitanța de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism;
• Copie BI/CI sau certificat de înregistrare fiscală a solicitantului;
• Extras Carte Funciară de informare actualizat la zi;
• Plan de Amplasament și Delimitare - P.A.D. - documentație cadastrală cu inventar de coordonate în sistemul național de referință;
• Plan de încadrare în zonă;
• Plan de situație, după caz.


 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Program de lucru cu publicul

•Serv Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
•Serv Urbanism și Avize
•Serv Autorizare Construcții

Luni                  12:00 - 14:00
Miercuri          09:00 - 12:00
Joi                    13:00 - 15:00
Se incarca...