Cerere pentru certificat de urbanism pentru amplasare mijloace de publicitate

Acte necesare:

• Cerere tip ( formular F1);
• Chitanța de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism
• Copie BI/CI sau certificat de înregistrare fiscală a solicitantului
• Extras Carte Funciară de informare, actualizat, la zi
• Plan de amplasament și delimitare vizat de O.C.P.I. - Maramureș, după caz
• Plan de încadrare în zonă
• Plan de situație pe suport topografic, cu identificarea parcelelor cadastrale, inclusiv a vecinilor direcți; după caz
• Memoriu tehnic justificativ
• Acord proprietar imobil
• Contract de închiriere imobil


 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Program de lucru cu publicul

•Serv Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
•Serv Urbanism și Avize
•Serv Autorizare Construcții

Luni                  12:00 - 14:00
Miercuri          09:00 - 12:00
Joi                    13:00 - 15:00
Se incarca...