Cerere pentru certificat de atestare a edificării construcției

Acte necesare:

• cerere;
• copie act de identitate;
• certificat de înregistrare, după caz;
• Extras de Carte Funciară pentru informare actualizat asupra terenului;
• contract de concesiune asupra terenului, după caz;
• contract de superficie asupra terenului, după caz;
• documentaţie cadastrală ( planuri de amplasament şi delimitare, plan releveu-după caz, inventar de coordonate în sistemul naţional de referinţă);
• autorizaţie de construire, după caz;
• proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire, după caz;
• declaraţie autentică BNP, după caz;
• sentinţă civilă rămasă definitivă, după caz;
• certificat de atestare fiscală;
• alte acte justificative, după caz.


 
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Program de lucru cu publicul

•Serv Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
•Serv Urbanism și Avize
•Serv Autorizare Construcții

Luni                  12:00 - 14:00
Miercuri          09:00 - 12:00
Joi                    13:00 - 15:00
Se incarca...