Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului

Informarea și consultarea publicului pentru documentațiile de urbanism
Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritatea administrației publice locale va asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului local, în funcție de etapa în care se află fără a relua integral întreaga procedură
Planuri Urbanistice Zonale
În cadrul acestei secțiuni puteţi consulta documentaţiile pentru Planurile Urbanistice Zonale aprobate.
Taxe speciale în domeniul urbanismului
C.T.A.T.U. (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism)
Cereri AVIZ PRIMAR fundamentat de C.D.U. (Comisia de Dezvoltare Urbană)
Cerere tip obținere Certificat de nomenclatură stradală
Lista actualizată cu denumirile străzilor din Municipiul Baia Mare
Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U) și Planul Urbanistic General (P.U.G.) - Aprobat cu HCL 349/1999
Program de lucru cu publicul

• Serv Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului
• Serv Urbanism și Avize
• Serv Autorizare Construcții

Luni                  12:00 - 14:00
Miercuri          09:00 - 12:00
Joi                    13:00 - 15:00
Se incarca...