Direcția Creșe

Informații relevante pentru Direcția creșe a DAS Baia Mare

Cine poate solicita acest serviciu

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (2) din Legea nr. 263/2007 - Beneficiarii serviciilor acordate de creşe sunt copiii cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România, iar conform prevederilor art. 1, alin (3) din același act normativ, de serviciile creșelor pot beneficia - şi copiii cetăţenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în România potrivit legii
Art. 21. - (1) din HG nr. 1252/2012 - Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, (lunile ianuarie și martie), în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile.
Fiecare beneficiar, fie că are domiciliul în Baia Mare, fie în afara localității, se prezintă la creșa unde dorește să fie înscris copilul antepreșcolar și va primi pentru completare un formular de cerere de înscriere tipizat și o listă cu actele care compun dosarul. Cererea se înregistrează pe loc în CID, iar solicitantul este informat pe loc cu privire la numărul de locuri disponibile în creșă, precum și de perioada anului în care acestea pot fi ocupate.


Pașii ce trebuie urmați

În conformitate cu prevederile art. 21. - (1) din HG nr. 1252/2012 - Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, (lunile ianuarie și martie), în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile.
Fiecare beneficiar, fie că are domiciliul în Baia Mare, fie în afara localității, se prezintă la creșa unde dorește să fie înscris copilul antepreșcolar și va primi pentru completare un formular de cerere de înscriere tipizat și o listă cu actele care compun dosarul. Cererea se înregistrează pe loc în CID, iar solicitantul este informat pe loc cu privire la numărul de locuri disponibile în creșă, precum și de perioada anului în care acestea pot fi ocupate.


Acte necesare

În conformitate cu prevederile art. 22, alin (1) din HG nr. 1252/2012 - Actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt:
a) cerere de înscriere;
b) copie de pe certificatul de naştere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali;
e) extras de cont (doar dacă părintele primește indemnizație pentru creșterea copilului la momentul depunerii cererii);
f) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
g) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
h) analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil, optional.
Notă:
Punctul d) – În situația în care unul dintre părinți nu realizează venituri va prezenta documentul justificativ în acest sens emis de Administrația Financiară;
Punctele f), g) și h) – Cele două avize emise de medicul de familie au o valabilitate maximă de 3 zile. Este obligatoriu ca acestea să fie prezentate la creșă în termen pentru a permite accesul copilului în unitate, chiar dacă anterior dosarul a fost aprobat.
Art. . 22, alin (2) din HG nr. 1252/2012 - Cererea de înscriere este însoţită de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii.
Art. 22, alin (3) din HG nr. 1252/2012 - Avizul epidemiologic prevăzut la alin. (2) se prezintă şi în cazul absenţei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.


Unde se depun actele

Atât cererea de înscriere a copilului cu vârstă antepreșcolară, cât și actele care compun dosarul se depun la sediul creșei pentru care a optat părintele.


Program preluare acte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 -
 

Pentru mai multe informații contactați: Directorul Direcției creșe – Lia Gherman Telefon: 0756 101 953
Se incarca...