Cerere pentru Adunări Publice

Conform Legii 60/1991, pentru organizarea adunărilor publice, solicitanţii vor trebui să se adreseze, în scris, primarului unităţii administrativ - teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea.

Organizatorii adunărilor publice vor depune la Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter, Serviciul Relații cu Publicul, o declaraţie scrisă cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, potrivit Cererii atașate
Descarcă fișiere atașate Cerere Manifestare Publică
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...