Închiriere teren pentru parcări

Serviciul se referă la închirierea de teren pentru parcări acoperite şi platformă parcare amenajări locuri de agrement.

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru închirierea terenului pentru parcări acoperite şi platformă parcare amenajări locuri de agrement se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare sau prin poştă.
Solicitarea semnată şi ştampilată, dacă este cazul, poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


Analizarea actelor depuse

Angajații Serviciul Monitorizare Contracte analizează actele depuse de solicitant și fac verificarea în teren dacă este cazul.


Semnarea contractului de închiriere teren

Solicitările se soluţionează în 30 de zile de la depunere, sau dacă documentaţia este incompletă (lucru care i se aduce la cunoştinţă în scris solicitantului), la completarea acesteia.
Beneficiarul semnează contractul, moment în care i se comunică ziua când poate veni dupa el (sau se ia legătura telefonic). În final solicitantul obţine contractul solicitat pentru terenul pe care doreşte să-l utilizeze.

Contractele de închiriere se declară la Direcţia de Venituri în vederea impozitării.


Acte necesare

Închiriere teren pentru parcări acoperite
1. Închiriere teren pentru parcări acoperite - neautorizate
• Cerere + copii
• Certificat de Urbanism în termen de valabilitate
• Plan încadrare în zonă, Plan de situaţie
• Plan amplasament şi delimitare cadastrală
• Certificat de Înregistrare - pentru persoanele juridice
• Statut firmă/Act Constitutiv - pentru persoanele juridice
• Buletin/Carte Identitate pentru pers. fizice sau asociat/administrator firmă
• Declaraţie autentificată

2 .Închiriere teren pentru parcări acoperite – prelungiri
Persoane fizice
- Copie Act Identitate;
- Copie contract de închiriere/concesiune pentru care se solicită prelungirea;
- Copie Autorizație de construire plus tabelul anexa de la data autorizarii, cu beneficiarii autorizatiei ( daca este cazul);
- Plansa din dosarul de autorizare din care sa reiasa suprafata autorizata ptr.garajele care depasesc 18 mp.;
- Hotărâre-Sentinta Judecatoreasca de menținere a construcției (dupa caz);
- Copie Certificat de Urbanism în cazul în care nu există Autorizație de construire;
- Plan de Situație si Plan de Încadrare în Zonă;
- Extras C.F. actualizat, al imobilului (dacă este înregistrat în C.F.) ;
- Poze color garaj;
- Adeverinta placuta galbena;
- Cerificat fiscal;

Persoane juridice
- Certificat de Înregistrare firma;
- Statut firmă/Act Constitutiv ;
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau asociat/administrator firmă pentru persone juridice;
- Copie contract de închiriere/concesiune pentru care se solicită prelungirea;
- Copie Autorizație de construire plus tabelul anexa de la data autorizarii, cu beneficiarii autorizatiei ( daca este cazul);
- Plansa din dosarul de autorizare din care sa reiasa suprafata autorizata ptr.garajele care depasesc 18 mp.;
- Hotărâre-Sentinta Judecatoreasca de menținere a construcției (dupa caz);
- Copie Certificat de Urbanism în cazul în care nu există Autorizație de construire;
- Plan de Situație si Plan de Încadrare în Zonă;
- Extras C.F. actualizat, al imobilului (dacă este înregistrat în C.F.) ;
- Poze color garaj;
- Adeverinta placuta galbena;
- Cerificat fiscal;

3. Închiriere teren pentru parcări acoperite - transfer
Persoane fizice
- Copie Act Identitate;
- Contract concesiune/inchiriere în original al vechiului proprietar;
- Copie Contract de vanzare cumparare autentificat sau încheiere de data certă/ Contract de Donație Imobiliară /Certificat Mostenitor, etc… ;
- Copie Autorizație de construire plus tabelul anexa de la data autorizarii, cu beneficiarii autorizatiei ( daca este cazul);
- Hotărăre-Sentinta Judecatoreasca de menținere a construcției (dupa caz);
- Plansa din dosarul de autorizare din care sa reiasa suprafata autorizata ptr.garajele care depasesc 18 mp.;
- Copie Certificat de Urbanism în cazul în care nu există Autorizație de construire;
- Plan de Situație si Plan de Încadrare în Zonă;
- Extras C.F. actualizat, al imobilului (dacă este înregistrat în C.F.) ;
- Poze color garaj;
- Adeverinta placuta galbena;
- Cerificat fiscal;

Persoane juridice
- Certificat de Înregistrare firma;
- Statut firmă/Act Constitutiv ;
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau asociat/administrator firmă pentru persone juridice;
- Contract concesiune/inchiriere în original al vechiului proprietar;
- Copie Contract de vanzare cumparare autentificat sau încheiere de data certă/ Contract de Donație Imobiliară /Certificat Mostenitor, etc… ;
- Copie Autorizație de construire plus tabelul anexa de la data autorizarii, cu beneficiarii autorizatiei ( daca este cazul);
- Hotărăre-Sentinta Judecatoreasca de menținere a construcției (dupa caz);
- Plansa din dosarul de autorizare din care sa reiasa suprafata autorizata ptr.garajele care depasesc 18 mp.;
- Copie Certificat de Urbanism în cazul în care nu există Autorizație de construire;
- Plan de Situație si Plan de Încadrare în Zonă;
- Extras C.F. actualizat, al imobilului (dacă este înregistrat în C.F.) ;
- Poze color garaj;
- Adeverinta placuta galbena;
- Cerificat fiscal;

Închiriere teren pentru platforme parcări
• Cerere la care se anexeaza în copie :
• Certificat de Înregistrare firmă/pfa-dupa caz;
• Carte de identitate pentru persoane fizice sau asociat/administrator firmă pentru persone juridice;
• Hotărâre Consiliu Local, prin care s-a aprobat inchirierea , catre persoana fizica/juridica dupa caz
• Certificat de Urbanism;
• Plan încadrare în zonă, Plan de situaţie;
• Act proprietate imobil deservit de parcare cu indicarea numarului de camera/suprafata spatiu comercial/numar de apartamente dupa caz, nu și în cazul licitațiilor;
• Plan amplasament şi delimitare vizat de O.C.P.I.;
• Statut firmă/Act Constitutiv;
• Proces verbal licitaţie – dupa caz;

Obs. Inchirierea parcarilor se face doar pentru cladiri cu destinatie de centre comerciale, hoteluri sau alte structuri de cazare, conform art.24 din Regulamentul aprobat prin H.G.955/2004 sau prin licitatie cand se aproba acest lucru de catre Consiliul Local, in baza unor documentatii urbanistice.


Unde se depun actele

Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Serviciul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 17:00 08:00- 15:00
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Contracte - Şef Serviciu Pallade Simona Adresa: str. Piața Libertății, nr. 17 Telefon: 0262-275236; 0372-036998
Program cu publicul Serviciul Monitorizare Contracte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
09:00 - 11:00 - 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 -
14:00 - 15:00   14:00 - 15:00 14:00 - 15:00  
 
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...