Închiriere teren pentru alei acces

Pentru realizarea de alei de acces pe terenul aflat în proprietatea municipiului Baia Mare, este necesară închirierea acestuia.

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru închirierea terenului pentru alei de acces se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare sau prin poştă.
Solicitarea semnată şi ştampilată, dacă este cazul, poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


Analizarea actelor depuse

Angajații Serviciul Monitorizare Contracte analizează actele depuse de solicitant și fac verificarea în teren dacă este cazul.


Semnarea contractului de închiriere teren

Solicitările se soluţionează în 30 de zile de la depunere, sau dacă documentaţia este incompletă (lucru care i se aduce la cunoştinţă în scris solicitantului), la completarea acesteia.
Beneficiarul semnează contractul, moment în care i se comunică ziua când poate veni dupa el (sau se ia legătura telefonic). În final solicitantul obţine contractul solicitat pentru terenul pe care doreşte să-l utilizeze.

Contractele de închiriere se declară la Direcţia de Venituri în vederea impozitării.


Acte necesare

Acte necesare pentru ȋnchirierea terenului aferent alee acces – cu HCL propriu
• Cerere + copii
• Hotărâre Consiliu Local
• Certificat de Urbanism
• Plan încadrare în zonă, Plan de situaţie, Releveu, Plan propus,
• Act proprietate imobil,
• Extras C.F. a terenului pe Municipiu Baia Mare daca e cazul
• Plan Amplasament şi Delimitare vizat de O.C.P.I.
• Certificat de Înregistrare - pentru persoanele juridice
• Statut firmă/Act Constitutiv - pentru persoanele juridice
• Buletin/Carte Identitate pentru pers. fizice sau asociat/administrator firmă

Acte necesare pentru ȋnchirierea terenului aferent alee acces – transfer
• Cerere + copii
• Copie Acte Identitate proprietar/reprezentant legal al proprietarului
• Copie document care justifică transferul (Act de proprietate apartament și extindere, Contract de Vânzare Cumpărare, Contract de Donație Imobiliară, Certificat de Moștenitor, Certificat de radiere firmǎ etc.)
• Contract închiriere/concesiune, în original, al fostului locatar/concesionar
• Procurǎ notarialǎ (dacǎ e cazul)


Unde se depun actele

Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Serviciul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Serviciul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 17:00 08:00- 15:00
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Contracte - Şef Serviciu Pallade Simona Adresa: str. Piața Libertății, nr. 17 Telefon: 0262-275236; 0372-036998
Program cu publicul Serviciul Monitorizare Contracte
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
09:00 - 11:00 - 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 -
14:00 - 15:00   14:00 - 15:00 14:00 - 15:00  
 
Ți-a fost de folos această pagină?
   
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...