Închiriere teren Piața Ivoarelor/Albina

Pașii ce trebuie urmați

Pentru închirierea terenului ocupat de masă/chioşc conform H.C.L. nr.9/2014 şi H.C.L. nr.179/2014 în piaţa Izvoarelor/Albina se parcurg următorii paşi:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Biroul din incinta pieţei Izvoarelor/Albina sau la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Solicitarea semnată poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


Analizarea actelor depuse

Angajații Compartimentului Pieţe şi Serviciului Monitorizare Contracte analizează actele depuse de
solicitant și fac verificarea în teren dacă este cazul.


Semnarea contractului de închiriere teren

Solicitările se soluţionează în termen de maxim 30 de zile de la depunere, sau dacă documentaţia este incompletă (lucru care i se aduce la cunoştinţă în scris sau telefonic, dacă este posibil, solicitantului), la completarea acesteia. Beneficiarul semnează contractual de închiriere, urmând a fi anunţat când îl poate ridica şi semna de primire.
Contractele de închiriere se declară la Direcţia de Venituri în vederea impozitării.


Prelungirea contractelor

Pentru prelungirea contactelor de închiriere se va depune o solicitare în acest sens cu cel puţin 10 zile înainte de expiratrea duratei contractului.


Acte necesare

SECȚIUNEA PRODUCĂTORI
- Copie Act Identitate titular Atestat de Producător;
- Copie Atestat de Producător în care să figureze produsele pentru care se solicită închirierea, vizat pentru perioada contractuală sau cel puţin valabil la data solicitării.

SECȚIUNEA PERSOANE JURIDICE
- Copie Certificat de Înregistrare O.R.C. ;
- Copie Act Identitate reprezentant legal/împuternicit;
- Copie Act Constitutiv sau Certificat Constatator din care să reiasă codurile CAEN (4781,4789) pentru activităţi de comerţ prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
- Copie împuternicire certificată pentru conformitate ( dacă este cazul ).


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul din incinta pieţei Izvoarelor/Albina sau la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter

* Solicitarea semnată poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Contracte Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 - Clădirea Millennium 1, parter Telefon: 0262-275236; 0372-036998
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni - Miercuri   08:15 - 15:00
Joi                         08:15 - 16:00
Vineri                    08:15 - 14:00
Pentru plata impozitelor, taxelor si amenzilor, cetăţenii şi firmele au următoarele posibilităţi :

•  în numerar la ghişeele Direcţiei Taxe și Impozite de pe: Str. Vasile Lucaciu, nr. 2 | Str. Şcolii, nr. 1 | Bd. Independenței, nr. 2C | Casieria Municipiului Baia Mare, Str. Gh. Şincai, nr. 37.
•  să efectueze plata prin internet: prin intermediul site-ului www.baiamare.ro în baza unui card valabil sau prim intermediului site-ului www.ghiseul.ro(exclusiv pentru persoane fizice)
•  să efectueze plata prin virament bancar:
Codurile IBAN aferente conturilor pentru plata impozitelor şi taxele locale la primăria Baia Mare sunt:
RO06TREZ4362107020101XXX – impozit clădiri persoane fizice
RO53TREZ4362107020102XXX – impozit clădiri persoane juridice
RO50TREZ4362107020201XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane fizice
RO97TREZ4362107020202XXX – impozit/taxă teren intravilan persoane juridice
RO47TREZ4362107020203XXX – impozit teren extravilan persoane fizice şi juridice
RO25TREZ4362116020201XXX – impozit auto fizice
RO72TREZ4362116020202XXX – impozit auto juridice
RO69TREZ43621070203XXXXX – taxe judiciare
RO91TREZ43621160203XXXXX – taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţionare
RO87TREZ43621160250XXXXX – taxă firmă, reclamă, publicitate, afişaj, autorizaţie construcţie persoane juridice, urbanism persoane juridice, branşament persoane juridice, număr poştal persoane juridice
RO38TREZ43621180250XXXXX – autorizaţie construcţie persoane fizice, urbanism persoane fizice, număr poştal persoane fizice
RO94TREZ43621150201XXXXX – impozit spectacol
RO10TREZ43621360223XXXXX – taxă reabilitare termincă
RO92TREZ43621330208XXXXX – contravaloare carte identitate
RO12TREZ43621A300530XXXX – concesiuni, închirieri, redevenţă
RO82TREZ43621360250XXXXX – acces auto, taxă întreţinere cimitir, ecuson taxi, chirie tonete sărbătoarea castanelor
RO38TREZ43621A350102XXXX – înştiintări de parcare, amenzi parcare, amenzi de circulaţie, amenzi contravenţionale, amenzi rovinietă (persoane fizice)
RO63TREZ43621150250XXXXX – taxă pentru promovarea turismului
RO94TREZ43621360206XXXXX – taxă eliberare copii, taxă înfrumuseţare, taxă divorţ, taxă salubrizare, taxă urgenţă certificat fiscal
 
!!! Pe ordinul de plată, la beneficiar se trece Municipiul Baia Mare, la cod fiscal beneficiar : 3627692, iar la explicaţie tipul de impozit care se doreşte să fie achitat (exemplu : impozit clădiri pentru cod fiscal XXXXXX)
 
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...