Închiriere teren Piața Ivoarelor/Albina

Pașii ce trebuie urmați

Pentru închirierea terenului ocupat de masă/chioşc conform H.C.L. nr.9/2014 şi H.C.L. nr.179/2014 în piaţa Izvoarelor/Albina se parcurg următorii paşi:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Biroul din incinta pieţei Izvoarelor/Albina sau la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Solicitarea semnată poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


Analizarea actelor depuse

Angajații Compartimentului Pieţe şi Serviciului Monitorizare Contracte analizează actele depuse de
solicitant și fac verificarea în teren dacă este cazul.


Semnarea contractului de închiriere teren

Solicitările se soluţionează în termen de maxim 30 de zile de la depunere, sau dacă documentaţia este incompletă (lucru care i se aduce la cunoştinţă în scris sau telefonic, dacă este posibil, solicitantului), la completarea acesteia. Beneficiarul semnează contractual de închiriere, urmând a fi anunţat când îl poate ridica şi semna de primire.
Contractele de închiriere se declară la Direcţia de Venituri în vederea impozitării.


Prelungirea contractelor

Pentru prelungirea contactelor de închiriere se va depune o solicitare în acest sens cu cel puţin 10 zile înainte de expiratrea duratei contractului.


Acte necesare

SECȚIUNEA PRODUCĂTORI
- Copie Act Identitate titular Atestat de Producător;
- Copie Atestat de Producător în care să figureze produsele pentru care se solicită închirierea, vizat pentru perioada contractuală sau cel puţin valabil la data solicitării.

SECȚIUNEA PERSOANE JURIDICE
- Copie Certificat de Înregistrare O.R.C. ;
- Copie Act Identitate reprezentant legal/împuternicit;
- Copie Act Constitutiv sau Certificat Constatator din care să reiasă codurile CAEN (4781,4789) pentru activităţi de comerţ prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
- Copie împuternicire certificată pentru conformitate ( dacă este cazul ).


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul din incinta pieţei Izvoarelor/Albina sau la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter

* Solicitarea semnată poate fi depusă de orice persoană, dar contractul nu poate fi semnat decât de beneficiar sau de o altă persoană mandatată prin act autentificat.


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Monitorizare Contracte Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 - Clădirea Millennium 1, parter Telefon: 0262-275236; 0372-036998
Se incarca...