Modificare autorizație TAXI

Pașii ce trebuie urmați

Depunerea documentației necesare

Depunerea unei solicitări scrise la Serviciul Relaţii cu Publicul, care trebuie însoţită după caz de documentele doveditoare, de acte justificative, şi care trebuie să conţină datele de contact ale solicitantului. În urma depunerii, solicitantul primește de la Serviciul Relaţii cu Publicul un fluturaș cu numărul de înregistrare al cererii.
Cererea este inregistrată şi ajunge la şeful directiei, care o repartizează şefului de serviciu.

Solicitarea trebuie făcută de către persoana îndreptăţită, care semnează cererea şi ne comunică datele de contact, iar depunerea actelor se poate face de orice persoană împuternicită în acest sens de către titularul cererii, sau de către acesta personal.


Acte necesare

• cerere modificare autorizație Taxi
• certificatul de înmatriculare a autovehiculului – COPIE
• cartea de identitate a autovehiculului – COPIE
• certificatul de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român pentru autovehicul – COPIE
• contract de dispecerizare sau declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat
• autorizaţia de transport - COPIE
• Chitanţa care atestă achitarea taxei de 150 lei (conf. HCL 459/2019)
• Autorizaţia taxi – ORIGINAL


Unde se depun actele

Actele se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Serviciul Relații cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Biroul Transport Public și Protecție Civilă Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr 81(blocul de locuințe R1) Telefon: 0362804640
   Program Casierii
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 37
Luni-Miercuri 0815-1230 | 1300-1500
Joi                     0815-1230 | 1300-1600
Vineri                0815-1230 | 1300-1400
Se incarca...